DWQA Questionspensia de urmas dupa sot
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

am 57 de ani,sotul meu a murit in 2006 la 56 de ani .Pot beneficia de pensia de urmas de sasa luni acum intrucat nu am nici un venit?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Mai intai trebuie sa aveti in vedere indeplinirea mai multor conditii:

Art.83
Pensia de urma? se cuvine copiilor ?i so?ului supravie?uitor, [b]dac? sus?in?torul decedat era pensionar sau �ndeplinea condi?iile pentru ob?inerea unei pensii.[/b]
Art. 85
(1) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma? pe tot timpul vie?ii, la �mplinirea v�rstei standard de pensionare, dac? durata c?s?toriei a fost de cel pu?in 15 ani.
(2) �n cazul �n care durata c?s?toriei este mai mic? de 15 ani, dar de cel pu?in 10 ani, cuantumul pensiei de urma? cuvenit so?ului supravie?uitor se diminueaz? cu 0,5% pentru fiecare lun?, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de c?s?torie �n minus.
Art. 86
(1) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma?, indiferent de v�rst?, pe perioada �n care este invalid de gradul I sau II, dac? durata c?s?toriei a fost de cel pu?in un an.
(2) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma?, indiferent de v�rst? ?i de durata c?s?toriei, dac? decesul so?ului sus?in?tor s-a produs ca urmare a unui accident de munc? sau a unei boli profesionale ?i dac? nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie ori dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).
Art. 87
[b]So?ul supravie?uitor care nu �ndepline?te condi?iile prev?zute la art. 85 ?i la art. 86 alin. (1) beneficiaz? de pensie de urma? pe o perioad? de 6 luni de la data decesului, dac? �n aceast? perioad? nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie sau dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5) – C�?tigul salarial mediu brut prev?zut la alin. (3) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigur?rilor sociale de stat ?i aprobat prin legea bugetului asigur?rilor sociale de stat.[/b]
Art. 88
So?ul supravie?uitor care are �n �ngrijire, la data decesului sus?in?torului, unul sau mai mul?i copii �n v�rst? de p�n? la 7 ani, beneficiaz? de pensie de urma? p�n? la data �mplinirii de c?tre ultimul copil a v�rstei de 7 ani, �n perioadele �n care nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie sau dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut,

Prin urmare, puteti beneficia de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni sau mai mare daca sotul era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii si daca va incadrati in dispozitiile prevazute de art. 85, 86, 87 sau 88. In ce priveste pensia de 6 luni in mod strict, atunci trebuie sa aveti in vedere art. 83 si art. 87.