DWQA Questionspensia anticipata partiala
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

[:)] am 59 ani’36 ani vechime din care 14 in conditii deosebite[mapn] ,cand ma pot pensiona//?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Pentru a stabili cand puteti iesi la pensie anticipat partial trebuie sa aveti in vedere dispozitiile legii nr. 263/2010 (pe care o puteti gasi si aici: http://cjo.ro/aj/files/noua-lege-a-pensiilor.html) care se raporteaza la luna si anul in care v-ati nascut, sexul dvs. precum si functia pe care ati avut-o in MAPN.
[b]Astfel:[/b]

Pensia anticipat? par?ial?
Art. 65
(1) Pensia anticipat? par?ial? se cuvine, cu cel mult 5 ani �naintea �mplinirii v�rstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum ?i celor care au dep??it stagiul complet de cotizare cu p�n? la 8 ani.
(2) �n cazul persoanelor prev?zute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru ob?inerea pensiei anticipate par?iale, pe l�ng? condi?iile prev?zute la alin. (1), este necesar? ?i realizarea stagiului minim de cotizare �n specialitate, prev?zut �n anexa nr. 6, ?i care se afl? �n una dintre urm?toarele situa?ii:
a) sunt trecute �n rezerv?/au �ncetat raporturile de serviciu ca urmare a �mplinirii limitei de v�rst? �n grad prev?zute de statutul cadrelor militare/poli?i?tilor/func?ionarilor publici cu statut special din sistemul administra?iei penitenciare sau ca urmare a reorganiz?rii unor unit??i ?i a reducerii unor func?ii din statele de organizare, precum ?i pentru alte motive sau nevoi ale institu?iilor din domeniul ap?r?rii na?ionale, ordinii publice ?i siguran?ei na?ionale;
b) sunt trecute �n rezerv? sau direct �n retragere/au �ncetat raporturile de serviciu ca urmare a clas?rii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de c?tre comisiile de expertiz? medico-militar?.

[b]Prin urmare[/b], pe langa conditiile privind cei 5 ani inaintea implinirii varstei de pensionare (65 pentru barbati si 63 pentru femei) si depasirea stagiului de cotizare, trebuie sa verificati si Anexa 6 pentru a vedea daca indepliniti conditia stagiului de cotizare in specialitate.