DWQA QuestionsPenalizare in caz de pensie de boala
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

As dori sa stiu, in cazul unei pensionari pe caz de boala, cu cit este penalizata persoana la valoarea pensiei (sau punctului de pensie). Altfel spus, cu ce procent i se reduce pensia si in ce fel afecteaza asta pensia de drept (vechime in munca)?
Un an nou fericit !

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 263/2010:

Art. 73

(1) Persoanele care ?i-au pierdut capacitatea de munc? din cauza unor boli obi?nuite sau a unor accidente care nu au leg?tur? cu munca beneficiaz? de pensie de invaliditate dac? au realizat stagiul de cotizare necesar �n raport cu v�rsta, conform tabelului nr. 3.

Art. 75

(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acord? un stagiu poten?ial, determinat ca diferen?? �ntre stagiul complet de cotizare prev?zut �n anexa nr. 5 sau, dup? caz, anexa nr. 6 ?i stagiul de cotizare realizat p�n? la data acord?rii pensiei de invaliditate.

(2) Stagiul poten?ial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare dec�t stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acord?rii pensiei de invaliditate p�n? la �mplinirea v�rstei standard de pensionare, prev?zut? �n anexa nr. 5 sau, dup? caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limit? de v�rst?.

Art. 76

(1) �n situa?ia gradului III de invaliditate, stagiul poten?ial prev?zut la art. 75 alin. (1) se acord? numai persoanelor prev?zute la art. 74.

(2) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nev?z?tor sau �n condi?ii de handicap preexistent calit??ii de asigurat li se acord? un stagiu poten?ial, determinat ca diferen?? �ntre stagiile de cotizare cerute de art. 58 ?i 59 ?i stagiile de cotizare realizate p�n? la data acord?rii pensiei de invaliditate.

Art. 98

(1) Pentru stagiul poten?ial, acordat persoanelor �n drept s? ob?in? o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;

c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

(2) Pentru perioadele �n care persoana a fost ?omer, la determinarea punctajului lunar se iau �n considerare drepturile b?ne?ti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribu?iei de asigur?ri sociale.

Prin urmare, la calculul pensiei se face in raport cu dispozitiile art. 95 si celelalte articole precizate.

In ce priveste asimilarea perioadei:

Art. 49

(1) �n sistemul public de pensii se asimileaz? stagiului de cotizare ?i perioadele necontributive, denumite �n continuare perioade asimilate, �n care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

3) Persoanele prev?zute la alin. (1) beneficiaz? de perioadele asimilate dac? �n aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare �n condi?iile prezentei legi.

(4) Perioadele asimilate prev?zute la alin. (1) se valorific? pentru ob?inerea presta?iilor de asigur?ri sociale �n condi?iile prev?zute de prezenta lege.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!