DWQA QuestionsOrdonanta de Guvern 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor este in vigoare sau a fost abrogata explicit prin Legea nr.262/19.07.2007
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Conform Art. IV. – (1) din Legea 262/2007, [b] [i] �n termen de 6 luni de la intrarea �n vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare, �n procedur? de urgen??, proiectele de legi pentru reglementarea diferitelor jurisdic?ii administrative speciale. [/b] [/i].
Prin Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ, modificata si completata, se definesc
[b] d) act administrativ-jurisdic?ional – actul emis de o autoritate administrativ? �nvestit?, prin lege organic?, cu atribu?ii de jurisdic?ie administrativ? special?;
e) jurisdic?ie administrativ? special? – activitatea �nf?ptuit? de o autoritate administrativ? care are, conform legii organice speciale �n materie, competen?a de solu?ionare a unui conflict privind un act administrativ, dup? o procedur? bazat? pe principiile contradictorialit??ii, asigur?rii dreptului la ap?rare ?i independen?ei activit??ii administrativ-jurisdic?ionale; [/b]

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Aparent Ordonanta nu a fost abrogata intrucat conform Art. IV. – (1) din Legea 262/2007, „�n termen de 6 luni de la intrarea �n vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare, �n procedur? de urgen??, proiectele de legi pentru reglementarea diferitelor jurisdic?ii administrative speciale”. Insa, nu se indica in mod concret la procedura privind raspunderea militarilor sau o anumita procedura din alte materii, ci se specifica un termen general „diferite jurisdictii”.

Prin urmare, nu se poate constata o abrogare implicita a Ordonantei. Insa, sfatul meu este sa verificati in continuare aparitia unei noi Ordonante de urgenta care ar putea reglementa juridictia raspunderii militarilor, intrucat de abia atunci s-ar putea discuta de o abrogare implicita.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!