DWQA QuestionsOBTINEREA PENSIEI DE HANDICAP
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Cumnatul meu este pensionat pe caz de boala mai exact in urma unui infarct.Are diabet si este insulino-dependent.Cu ceva timp in urma i-au fost amputate degetele de la un picior si o parte din degetele de la cel de al doilea.Acum vreo doua saptamani a fost dus la Bucuresti caci starea lui era foarte alterata si a fost internat in spital, la terapie intensiva.A fost supus unei operatii in urma careia ia fost amputat un picior putin mai jos de sub genunchi.A facut si o hemoragie interna,apa la plamani si probleme cu un rinichi.Acum este ceva mai bine si a fost mutat la sectia de diabet,dar si celalalt picior care are cateva degete amputate nu este in stare prea buna.In urma infarctului care la facut cu cativa ani in urma,a primit o pensie minima.Pentru ca acum evident nu se mai poate deplasa si are nevoie de ajutor tot timpu ,as dori sa stiu de ce acte are nevoie sotia lui ca sa fie insotitorul lui.Si as mai vrea sa intreb in ce grad de handicap se incadreaza si ce acte are nevoie ca sa obtina pensie de handicap (sa ii fie recalculata pensia).

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul dvs. cel mai recomandat este sa mergeti si sa discutati in mod direct cu cei de la Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap de care apartine domnul respectiv (AJOFM de la domiciliul acestuia).

In principiu trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

Cererea-tip de evaluare complex? poate fi ob?inut? de pe site-urile direc?iilor generale de asisten?? social? ?i protec?ia copilului jude?ene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucure?ti, denumite �n continuare DGASPC, de la DGASPC, prim?ria de domiciliu sau din alte surse.

Documentele necesare �n vederea evalu?rii complexe sunt urm?toarele:

���? cerere-tip de evaluare complex?;
���? copie de pe documentele de identitate;
���? documente medicale;
���? ancheta social? efectuat? de serviciul social specializat din cadrul prim?riei �n a c?rei raz? are domiciliul sau re?edin?a persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prev?zut �n anexa nr. 6.

Documentele medicale men?ionate la sunt:

���? referat privind situa?ia medical? prezent?, �ntocmit de medicul specialist;
? scrisoare medical?-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prev?zut �n anexa nr. 5, numai �n situa?ia primei prezent?ri la serviciul de evaluare complex?;
���? investiga?ii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complex?.

Cererea-tip de evaluare complex?, �nso?it? de documentele necesare:

� ?�se depune de c?tre persoana solicitant? la registratura prim?riei din localitatea de domiciliu/re?edin?? sau la registratura DGASPC;
? �n cazul persoanelor care solicit? reevaluarea, se depune cu 30 de zile �nainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de �ncadrare �n grad de handicap;
? se transmite serviciului de evaluare complex?, obligatoriu, �n termen de 5 zile lucr?toare de la �nregistrare, de c?tre prim?rie, ?i �n termen de 24 de ore de la �nregistrare, de c?tre DGASPC.

Serviciul de evaluare complex? verific? ?i analizeaz? dosarul persoanei solicitante, care trebuie s? con?in? documentele men?ionate mai sus, ?i, �n termen de 5 zile lucr?toare, comunic? persoanei �n cauz? data planificat? la care aceasta urmeaz? a se prezenta �n vederea evalu?rii; �n cazul unui dosar incomplet, solicit? completarea dosarului cu documentele necesare.

Evaluarea complex? se realizeaz? �n maximum 60 de zile de la data �nregistr?rii cererii ?i documentelor la serviciul de evaluare complex?.

�n cazul persoanelor nedeplasabile, �n baza scrisorii medicale ?i a anchetei sociale, evaluarea complex? se va efectua la domiciliul/re?edin?a persoanei �n cauz?.

In ce priveste indemnizatia, documentele necesare sunt in principiu:
-cerere tip
– copie de pe documenteul de incadrare in grad de handicap
– copie CI

Aceste acte se depun de obicei la Primaria de care apartine.