DWQA Questionsnulitatea unei hotarari judecatoresti ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Reclamanta a fost obligata la plata unei taxe de timbru de catre instanta de apel. Taxa nu a fost platita, instanta trecand cu vederea acest fapt. Intre timp in acest dosar s-a dat o solutie.
In cazul atacarii la instanta superioara ( Curtea de Apel), solutia poate fi anulata datorita neplatei taxei de timbru la tribunal? In caz pozitiv care act normativ se aplica ?
Cu multumi

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru:
„Art. 20. – (1) Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.

(2) Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, in momentul inregistrarii actiunii sau cererii, ori daca, in cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata . In cazul cand se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.

(3) Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.

(4) Daca in momentul inregistrarii sale actiunea sau cererea a fost taxata corespunzator obiectului sau initial, dar a fost modificata ulterior, ea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutionata, in limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit in mod legal.

(5) In situatia in care instanta judecatoreasca investita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca in fazele procesuale anterioare taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, va dispune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotararii constituind titlu executoriu. Executarea silita a hotararii se va efectua prin organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.”

Atacand sentinta, trebui sa mentionati faptul ca taxa de timbru nu a fost platita. In cazul in care instanta i-a pus in vedere sa plateasca taxa de timbru si nu a platit-o, atunci cererea ar fi trebuit sa fie anulata. In acest caz, instanta la care atacati ii va pune in vedere plata taxei conform alin. 5. Trebuie sa aveti in vedere ca acest articol se aplica in cazul in care cererea nu este scutita de taxa de timbru sau in timpul procesului nu s-a cerut scutirea de plata taxei de timbru.