DWQA QuestionsNeplata zilelor de concediu neefectuate. ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua. As dori sa stiu cum pot proceda in cazul in care angajatorul refuza sa imi plateasca zilele de CO neefectuate pe motivul ca nu am dreptul la aceste zile deoarece nu am minim un an de munca in cadrul firmei respective. Mentionez ca pe cartea de munca am un an de zile la o alta firma plus aproape un an la aceasta firma. zilele acestea urmeaza sa mi se incheie contractul de munca.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Aplicabil in cazul dvs. sunt urmatoarele dispozitii din Codul Muncii:

„Art. 139. – (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
Art. 140. – (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
(4) Abrogat.
Art. 141. – (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.”

Indicat ar fi sa faceti o sesizare pentru neplata acelor zile de CO catre ITM si/sau sa depuneti o actiune in instanta prin care sa-l obligati la plata concediului neefectuat (Tribunalul in a carui raza aveti domicilu. Actiunea este scutita de plata taxelor judiciare).