DWQA QuestionsModificare statut O N G
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua
Numele meu este Beldiman Cornel Andrei, sunt profesor de turism si reprezind o fundatie caritabila. as dori sa-i modific statutul, dar pentru asta nu stiu exact ce ar trebui facut. Adica, eu doresc, pe langa activitatea actuala, sa-i aduc modificari la statut privind obiectul de activitate, sa-i adaug servicii de promovare a turismului, de voluntariat, protectia mediului,…. In afara de actul aditional, mai trebuie ceva?
Si as avea inca o intrebare: fiind profesor de turism, m-ar interesa, daca se pot aduce modificar,i as putea tine cursuri de surta durata ( 3 luni, 6 luni) de formare continua, pe fundatie?

Va multumesc anticipat !

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

1. Trebuie sa convocati Consiliul Director pentru a lua cunostinta de modificarile ce vor fi aduse Statutului.
In procesul verbal care se va incheia trebuie sa se precizeze si numele persoanei care se va ocupa de autentificarea modificarilor, concretizate, cel mai probabil, intr-un act aditional. Puteti si sa rescrieti Statutul cu modificarile aprobate de catre Consiliul Director.
Procesul verbal, obligatoriu, se va semna de toti participantii.

2. Noul Statut sau actul aditional si procesul verbal se autentifica de catre notar.
3. La judecatorie veti depune un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente:
– noul statut/actul aditional si procesul verbal autentificat +4 exemplare
– chitanta taxa timbru +timbru judiciar
– copie a Statutului si Actului Constitutiv initial
– copie hotarare judecatoreasca
– certificatul de inscriere in original.

Succes,
Av. Paula Nedelcu

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Ordonantei 26/2000:

Modificarea actului constitutiv ?i a statutului asocia?iei sau funda?iei
Art. 33

(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asocia?iei se face prin �nscrierea modific?rii �n Registrul asocia?iilor ?i funda?iilor aflat la grefa judec?toriei �n a c?rei circumscrip?ie teritorial? �?i are sediul asocia?ia, cu aplicarea corespunz?toare a prevederilor art. 8-12.

(2) Cererea de �nscriere a modific?rii va fi �nso?it? de hot?r�rea adun?rii generale, iar �n cazul modific?rii sediului, de hot?r�rea consiliului director.

(3) Despre schimbarea sediului se va face men?iune, dac? este cazul, at�t �n Registrul asocia?iilor ?i funda?iilor aflat la grefa judec?toriei vechiului sediu, c�t ?i �n cel aflat la grefa judec?toriei noului sediu. �n acest scop, o copie a �ncheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicat? din oficiu judec?toriei �n circumscrip?ia c?reia asocia?ia urmeaz? s?-?i aib? noul sediu.

Art. 34

Dispozi?iile art. 33 se aplic? �n mod corespunz?tor �n cazul modific?rii actului constitutiv sau a statutului funda?iei.

Teoretic, procedura constituie din:

– convocarea Consiliului Director – trebuie sa aveti in vedere ca se impune comunicarea convocatorului din timp, convocator care sa contina toate modificarile pe care doriti sa le faceti;
– semnarea procesului verbal de toti participantii in 5 exemplare, proces verbal ce incadreaza cele hotarate in sedinta; de asemenea va ajuta si la demonstrarea celor care au fost prezenti; puteti totodata imputernici o persoana care sa se ocupe la Judecatorie de dosar;
– plata taxelor de timbru, eventual la Trezorerie;
– depunerea dosarului la Judecatorie, dosar care de obicei trebuie sa contina: cerere tip, statut nou autentificat in 4 exemplare, proces verbal autentificat in 4 exemplare, chitanta privind taxa de tmbru, timbru judiciar, vechiul statut, incheierea de infiitare si certificatul de inscriere in original.

Sfatul meu este sa mergeti la judecatoria unde urmeaza sa depuneti dosarul si sa le solicitati si acestora mai multe informatii cu privire pe de o parte la data si ora cand se poate depune dosarul, precum si cu privire la actele pe care acestia le necesita.

In ce priveste cursurile, acestea se pot tine de catre dvs., insa asa cum v-am sugerat si mai sus, solicitati informatii direct de la judecatoria unde veti depune dosarul.