DWQA Questionslipsa de activitate si de comunicare la locul de munca
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna seara
sunt (cred – nu stiu cat de valabil este contractul de munca) angajat la SC
******* SRL si problemele mele , la care as dori sa ma ajutaticuun sfat
ar fi urmatoarele:
-incepand cu a treia decada a lunii Ianuarie sunt tinut acasa ,doar cu
promisiunide genul „saptamana viitoare…si restul de bani ii primiti dapa
ce incepem lucrul (14 zile lucrate pe dec.respectiv 8 zile pe ian.)
-in cele cateva ocazii cand am reusit sa comunicam se promit lucrari la
distante mari (alte judete)
-de cca. doua saptamani sefii nu mai raspund nici la telefon

-as dorii sa stiu ,”sefii”,chiar nu au nici un fel de obligatii legale fata de noi ?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Raspunsul este afirmativ, angajatorul are obligatii fata de angajat. Desigur ca situatia dvs. trebuie analizata, insa toate obligatiile angajatorului sunt prevazute cel putin de Codul muncii (link: http://coduri.cjo.ro/codul-muncii).

Art. 40

(2) Angajatorului �n revin, �n principal, urm?toarele obliga?ii:

a) s? informeze salaria?ii asupra condi?iilor de munc? ?i asupra elementelor care privesc desf??urarea rela?iilor de munc?;

b) s? asigure permanent condi?iile tehnice ?i organizatorice avute �n vedere la elaborarea normelor de munc? ?i condi?iile corespunz?toare de munc?;

c) s? acorde salaria?ilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc? aplicabil ?i din contractele individuale de munc?;

d) s? comunice periodic salaria?ilor situa?ia economic? ?i financiar? a unit??ii, cu excep?ia informa?iilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natur? s? prejudicieze activitatea unit??ii. Periodicitatea comunic?rilor se stabile?te prin negociere �n contractul colectiv de munc? aplicabil;

e) s? se consulte cu sindicatul sau, dup? caz, cu reprezentan?ii salaria?ilor �n privin?a deciziilor susceptibile s? afecteze substan?ial drepturile ?i interesele acestora;

f) s? pl?teasc? toate contribu?iile ?i impozitele aflate �n sarcina sa, precum ?i s? re?in? ?i s? vireze contribu?iile ?i impozitele datorate de salaria?i, �n condi?iile legii;

g) s? �nfiin?eze registrul general de eviden?? a salaria?ilor ?i s? opereze �nregistr?rile prev?zute de lege;

h) s? elibereze, la cerere, toate documentele care atest? calitatea de salariat a solicitantului;

i) s? asigure confiden?ialitatea datelor cu caracter personal ale salaria?ilor.