DWQA QuestionsLa sfarsitul anului (31.12.0000) am folosit dintr-un chitantier cu 50 chitante numai 10 ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Restul de 40 le-am anulat. La controlul organizat de CFI mi s-a cerut baza legala pentru anularea acelor chitante, motivat de faptul ca fiind personalizate, puteam sa le folosesc si in anul urmator in continuare. In caz ca nu prezint un document din care sa rezulte ca la sfarsitul anului chitantele neutilizate dintr-un chitantier trebuie anulate, se considera abatere si se vor solicita masurile de rigoare. Solicit un raspuns cat mai repede. Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

O posibilitate ar fi sa invocati art. 159 din Codul fiscal in situatia in care va incadrati in normele impuse de acest articol:

„(1) Corectarea informatiilor inscrise in facturi sau in alte documente care tin loc de factura se efectueaza astfel:
a) in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat.
(2) In situatiile prevazute la art. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 lit. d).
(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie conform alin. (1) lit. b) catre beneficiari. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147^1.”