DWQA QuestionsL 350/2001 nulitate act fara certificat de urbanism ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Ma numesc Bogdan M. si doresc sa va consult in urmatoarea chestiune. In urma incheierii unui contract de vanzare-cumparare (subsemnatul in calitate de vanzator) in ianuarie 2010, a unui teren cu constructie (casa de locuit cu anexa), trebuia sa respect urmatoarele diligente (obligatia de „a face”, asa cum este redactat in contract, presupunand un rest de plata de catre cumparator catre subsemnat, iar in conditiile in care eu nu respect respectivele diligente, pierd acest rest de plata):
1. dovada platii datoriilor existente (a curentului electric, gaze, etc.) la data incheierii contractului (diligenta rezolvata);
2. copie conform cu originalul a documentatiei cadastrale nr. xxx /2003 (in 2003, din terenul respectiv a fost dezmembrat un lot care a fost vandut unei terte persoane, eu fiind al doilea cumparator, respectiv terenul cu casa l-am cumparat in octombrie 2008) si certificatul de urbanism de dezmembrare a documentatiei cadastrale sus-mentionate.
Referitor la a doua obligatie, am obtinut copie conform cu originalul a documentatiei cadastrale nr. xxx /2003, dar certificatul de urbanism de dezmembrare nu exista fizic la oficiul cadastral, obtinand si o adresa in acest sens (din partea oficiului de cadastru prin care se mentioneaza expres acest lucru, prin referire la Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000 si Ordinul ministrului justitiei nr. 2 371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor; intrarea in vigoare a Ordinului nr. 633/2006-Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara).
Cumparatorul afirma ca prezentul act (contractul de vanzare-cumparare) ar cadea sub incidenta nulitatii absolute (potrivit Legii nr. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii conform urmatoarelor articole:
Art. 5.
-……………………………………..
V. 31 august 2001 – 25 decembrie 2003
(6) Certificatul de urbanism se emite şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de studiu de fezabilitate, precum şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară.”
V. 26 decembrie 2003 -30.05.2004
„(6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza «Studiu de fezabilitate» şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului.”
precum si de
Legea nr. 350/2001 din 06/07/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Publicat in MOF nr. 373 – 10/07/2001
Versiune consolidata in 16/07/2006
Versiune consolidata in 04/02/2007
Versiune consolidata in 21/06/2007
Versiune consolidata in 01/09/2008
Versiune consolidata in 16/09/2008
Versiune consolidata in 06/07/2009
Versiune consolidata in 16/11/2009
SECŢIUNEA a 4-a
Certificatul de urbanism
Art. 28. – Aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
aprobate se asigură prin eliberarea certificatului de urbanism.
Art. 29. – (1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii.
(2) Eliberarea certificatului de urbanism este obligatorie pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice şi pentru legalizarea actelor de înstrăinare, partajare sau comasare a bunurilor imobile. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile certificatul de urbanism cuprinde informaţii privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind în acest caz facultativă.
(3) Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau juridică, care poate fi interesat în cunoaşterea datelor şi a reglementărilor cărora îi este supus respectivul bun imobil.
(4) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare.
(5) În certificatul de urbanism se va menţiona în mod obligatoriu scopul eliberării acestuia.
(6) Certificatul de urbanism

4 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In primul rand este important sa clarificati situatia dezmembrarii, intrucat inscrierile de la nivelul Cartii funciare din 2003 este posibil sa fi avut un caracter nedifinitiv astfel cum este prevazut in Ordinul nr. 946/2000. Va trebui sa aflati direct de la Cartea funciara de care apartine imobilul.

1. Asa cum se prevede si in lege „Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii.”. In cazul in care certificatul de urbanism actual este emis cu respectarea tuturor legilor in vigoare, daca dreptul dvs. este intabulat si terenul si casa au cadastru, iar dvs. sunteti mentionat ca proprietar pe toata documentatia cadastrala (adica pe toata parcela pe care ati cumparat-o dvs.), atunci contractul de vanzare-cumparare nu este nul. Mai mult, in lege se prevede ca nu trebuie sa lipseasca certificatul de urbanism si nu certificatul de urbanism de dezmembrare.
2. Apreciez ca emiterea unui certificat de urbanism postdatat nu se poate. Important e sa verificati in ce conditii s-a intreprins dezmembrarea intrucat exista posibilitatea ca emiterea unui certificat de dezmembrare sa nu fi fost obligatorie avand in vedere ca acea dezlipire a parcelelor a fost intreprinsa conform legislatiei din 2003. Primele acte normative (ordine) invocate de Cartea funciara, sunt din anul 1997 si 2000, acte care erau in vigoare pentru inscrierile din 2003 de la nivelul Cartii funciare.
3. Exista aceasta posibilitate tocmai in vederea neachitarii restului de plata.
4. Notarul nu poate sa intervina intrucat el doar a atestat incheierea convenita intre dvs. si cumparator.
5. In functie de interesul dvs. il puteti actiona pe cumparator in judecata spre exemplu pentru neplata restului de plata.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Va multumesc domnule Cristian Barcan pentru promptitudinea cu care mi-ati rasuns.
Cu mult respect Bogdan M.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

pentru destinaţii speciale se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate şi aprobate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază, după caz, pe baza avizului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.)

Intrebarile mele sunt:
• este intr-adevar nul actul de vanzare-cumparare incheiat intre mine si cumparator, in conditiile in care nu exista certificatul de dezmembrare (dezmembrarea din 2003, nu a fost facuta de mine, ci de la persoana de la care am cumparat, la randul meu, respectiv, octombrie 2008)?
• as putea obtine de la primarie un certificat de urbanism de dezmembare din anul 2003 (postdatat; mai exact sa fie din anul 2010, dar sa se refere la anul dezmembrarii, anul 2003) care sa fie valabil?
• exista posibilitatea ca, cumparatorul sa fie de rea-credinta si in mod voit sa fi introdus in contract certificatul de dezmembrare?
• notarul la care s-a semnat contractul poate sa mai intervina in acest moment?
• d.p.d.v. legal ce demersuri as putea intreprinde pentru a incasa restul de plata?
Mutumesc.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

(continuare) pentru destinaţii speciale se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate şi aprobate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază, după caz, pe baza avizului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.)

Intrebarile mele sunt:
• este intr-adevar nul actul de vanzare-cumparare incheiat intre mine si cumparator, in conditiile in care nu exista certificatul de dezmembrare (dezmembrarea din 2003, nu a fost facuta de mine, ci de la persoana de la care am cumparat, la randul meu, respectiv, octombrie 2008)?
• as putea obtine de la primarie un certificat de urbanism de dezmembare din anul 2003 (postdatat; mai exact sa fie din anul 2010, dar sa se refere la anul dezmembrarii, anul 2003) care sa fie valabil?
• exista posibilitatea ca, cumparatorul sa fie de rea-credinta si in mod voit sa fi introdus in contract certificatul de dezmembrare?
• notarul la care s-a semnat contractul poate sa mai intervina in acest moment?
• d.p.d.v. legal ce demersuri as putea intreprinde pentru a incasa restul de plata?
Mutumesc.