DWQA QuestionsIntrare in restrangere dupa concediu ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Sunt învățătoare, momentan aflată în concediu postnatal, ce urmează a fi încheiat pe 14 iunie 2010. Conform noii legi de restrângeri de activitate am fost chemată la școală să completez fișa de evaluare a activității, pe ultimii 2 ani-cei dinanite de concediu postnatal.
Restrângerea se face pe anii 2010/2011 începând cu 1 septembrie. Având cel mai mic punctaj directoarea mi-a comunicat că voi fi pusă la dispoziția inspectoratului școlar. Este corect să intru în restrângere ținând cont că abia voi fi ieșit din concediu?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Va trebui sa aveti in vedere prevederile Statutului personalului didactic:

ART. 13
(1) Prin restrângere de activitate se înţelege situaţia în care postul de educatoare, învăţător, institutor şi învăţător-educator nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari sau de elevi prevăzute de lege.
(2) Inspectoratul şcolar are obligaţia de a face publică, prin afişare la inspectorat şi la unităţile de învăţământ vizate, lista posturilor supuse restrângerii de activitate, cu cei puţin 30 de zile înaintea declanşării procedurilor prevăzute la alin. (4) şi (5).
(3) În cazul profesorilor şi al maiştrilor-instructori, restrângerea activităţii constă în diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăţi de normă, fără posibilităţi de completare, în aceeaşi şcoală sau într-o şcoală apropiată, cu ore de specialitate sau de specialităţi înrudite, care pot fi predate de cadrul didactic în cauză.
(4) În cazul restrângerii activităţii unei unităţi de învăţământ, se renunţă, în ordine, la:
a) activitatea prestată prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;
b) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare;
c) activitatea prestată de personalul didactic care solicită plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în specialitate.
(5) În cazul în care restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate, în afara situaţiei prevăzute la alin. (3), se procedează la evaluarea obiectivă sau la organizarea unui concurs, conform hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea directorului adjunct. Evaluarea, respectiv concursul, este realizată de o comisie, numită de inspectorul şcolar general, al cărei preşedinte este inspectorul şcolar de specialitate. Din comisia de evaluare/concurs face parte, în mod obligatoriu, directorul unităţii de învăţământ. Evaluarea obiectivă, convertită în punctaj unitar stabilit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, constă într-o inspecţie şcolară la clasă, cumulată cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul şcolar al elevilor, activitatea didactico-ştiinţifică, lucrări ştiinţifice, studii, articole, programe şi manuale şcolare, material didactic omologat, experimente didactice. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii socioumanitare: soţul/soţia să lucreze în învăţământ în aceeaşi localitate; soţ/soţie cu domiciliul în localitate; părinţi cu domiciliul în localitate; motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii, alte cauze obiective dovedite cu acte. Concursul se organizează conform prevederilor art. 9.
Contestaţiile se rezolvă potrivit dispoziţiilor art. 12. Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură participă ca observatori la toate etapele restrângerii de activitate.