DWQA Questionsinterzicere acces lider sindical in filiale companie
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Ce legi sau articole de lege incalca conducerea companiei la care activez ca lider sindical atunci cind imi interzice accesul in filialele companiei pentru a discuta cu angajatii? [:-unsure]

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In primul rand se incalca Codul muncii, respectiv cel putin art. 40 alin. 2 si art. 226. In al doilea rand se incalca prevederi din Legea nr. 54/2003 privind sindicatele.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Potrivit art.7 din legea nr.54/2003 a sindicatelor Art. 7. – (1) Organiza?iile sindicale au dreptul de a-?i elabora reglement?ri proprii, de a-?i alege liber reprezentan?ii, de a-?i organiza gestiunea ?i ACTIVITATEA ?i de a-?i formula programe proprii de ac?iune, cu respectarea legii.
(2) Este interzis? autorit??ilor publice ?i patronatelor orice interven?ie de natur? s? limiteze ori s? �ntrerup? exercitarea drepturilor prev?zute la alin. (1).
De asemenea, Art. 53. alin (1) Constituie infrac?iuni ?i se pedepsesc cu �nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend? de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei urm?toarele fapte: b) condi?ionarea sau constr�ngerea, �n orice mod, av�nd ca scop limitarea exercit?rii atribu?iilor func?iei membrilor ale?i �n organele de conducere ale organiza?iilor sindicale;
la alin (2) Ac?iunea penal? este pus? �n mi?care la pl�ngerea prealabil? a persoanei v?t?mate, �n conformitate cu dispozi?iile Codului de procedur? penal?, cu excep?ia infrac?iunii prev?zute la alin. (1) lit. c).

In conformitate cu art.35 din legea nr.54/2003 daca sunteti angajat al unitatii aveti dreptul la reducerea programului lunar cu 3-5 zile pentru activit??i sindicale, in acest sens va recomand sa intocmiti un orar pe care sa-l faceti cunoscut conducerii companiei cat si filialelor acesteia.
ATENTIE: calitatea dumneavoastra de presedinte de sindicat va confera protectie legala numai in ceea ce priveste accesul pentru consultarea membrilor de sindicat NU a tuturor angajatilor filialei asa cum doriti dumneavoastra, probabil pentru recrutare de noi membri. Deci sunt 2 aspecte distincte: 1 daca doriti sedinta cu salariatii atunci nu aveti nici un temei de drept pentru a sustine aceasta doleanta a dumneavoastra in fata conducerii filialei (va puteti intalni cu toti salariatii dupa program sau stiti dvs mai bine) si 2 daca doriti in schimb sedinte cu membrii dumneavoastra de sindicat (care evident sunt o parte din salariati) atunci conducerea filialelor nu va poate „limita exercitarea atributiilor” prin interzicerea accesului in filiala respectiva deoarece risca o actiune penala, daca o fac atunci aveti temei pt plangerea penala. Important este ca atunci cand va intalniti cu membrii „intamplator” sa treaca si ceilalti salariati nemembrii prin preajma sa se poata opri din drum pt discutii.
Cazul dumneavostra este similar si cu cel al liderului de sindicat profesional constituit in temeiul art2 alin (2) din legea nr.54/2003 „Pentru constituirea unei organiza?ii sindicale este necesar un num?r de cel pu?in 15 persoane din aceea?i ramur? sau profesiune, chiar dac? �?i desf??oar? activitatea la angajatori diferi?i”. Aceleasi probleme intampina si acesti lideri cand ajung la diferiti angajatori si doresc sa discute ….mai ales cu nemembrii de sindicat!!!!
Multa bafta!!!!!