DWQA Questionsinterdictie infiintare societate comerciala profesor universitar
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Am inteles ca se zvoneste ca cei care practica meseria de profesor universitar nu a-r putea sa-si faca un srl sau sa aibe o afacere propie (de ex un magazin) sau cei care deja I’ll detin sa I’ll inchida. A-ti ceva despre acest aspect???
VA multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Legea nr. 1/2011 privind educatia nationala prevede:

(5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de �ndrumare ?i de control �n �nv???m�nt persoanele care desf??oar? activit??i incompatibile cu demnitatea func?iei didactice, cum sunt:

a) prestarea de c?tre cadrul didactic a oric?rei activit??i comerciale �n incinta unit??ii de �nv???m�nt sau �n zona limitrof?;

b) comer?ul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;

c) practicarea, �n public, a unor activit??i cu componen?? lubric? sau altele care implic? exhibarea, �n manier? obscen?, a corpului.

Prin urmare, probabil ca la aceste dispozitii va refereati.