DWQA QuestionsIntampinare Recurs Revenicare imobiliara
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Bun? seara!
V? rug?m s? aveti amabilitatea de a ne ajuta �ntr-o chestiune juridic? cu care familia se confrunt? �n aceste zile. Iat? situatia:
Socrul meu a dob�ndit un teren prin mostenire p?rinteasc?.
�n anul 1959, socrii mei si-au construit pe acest teren o cas?.
�n anul 1998, �n baza Legii nr. 18/1991, socrul meu si-a reconstituit dreptul de mostenire primit pentru acest teren prin titlul de proprietate emis de Comisia judetean? de aplicare a Legii nr. 18.
�n anul 1998, socrii mei au v�ndut �ntreaga proprietate (p?m�nt arabil + cas?), actiune legalizat? printr-un contract de v�nzare-cump?rare, la care s-a anexat schita avizat? de Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie si �n care se delimitau vecin?t?tile si se preciza suprafata total? a propriet?tii ce urma a se �nstr?ina.
�n concluzie, �ncep�nd cu anul 1998, socrii mei au pierdut legal dreptul de proprietate al acelui teren.
�n vara acestui an, 2011, unul dintre vecinii fostei propriet?ti a socrilor mei a citat-o �n instant? pe soacra mea (r?mas? v?duv? �ntre timp) pentru o revendicare de teren, de care pretinde c? a fost privat, prin actul de v�nzare c?tre actualul proprietar, desi prin actiunea respectiv? nu s-a adus vreun prejudiciu nici uneia dintre propriet?tile �nvecinate!!!
Respectivul detine din 1970 o chitant? sub semn?tur? privat? pentru dovedirea dreptului de proprietate a terenului pe care �l detine.
�n �ncercarea demersului s?u de revendicare a unei anumite suprafete de teren din fosta proprietate a socrilor mei, cet?teanul respectiv a efectuat �n vara acestui an m?sur?tori ale propriei propriet?ti, prin intermediul prim?riei comunei �n care domiciliaz? si detine proprietatea, rezult�nd c? suprafata e mai mare dec�t cea consemnat? �n acea chitant? si pe baza c?reia, de fapt, este �nscris �n rolul agricol al comunei.
Si totusi� s-a judecat cauza civil? formulat? de respectivul si fiul acestuia �mpotriva soacrei mele, av�nd ca obiect revendicarea imobiliar?. Dup? trei sedinte publice, instanta a deliberat si a respins actiunea reclamantilor, deoarece soacra mea (p�r�ta) nu detine terenul �n litigiu. Citez: �Actiunea �n revendicare, de natura celei intentate de cei doi reclamanti, este acea actiune real? prin care proprietarul neposesor pretinde restituirea bunului s?u de la posesorul neproprietar. Din probele administrate �n cauz? rezult? f?r? dubiu c? p�r�ta (�) nu este posesor al terenului �n litigiu. Cu alte cuvinte nu se verific? al doilea termen al definitiei sintetice a actiunii �n revendicare, suficient argument pentru a fi respins? actiunea reclamantilor �mpotriva acestei p�r�te, ca ne�ntemeiate�

Urmeaz? recursul, pentru care, �n termen legal, p�r�ta trebuie s? fac? o �NT�MPINARE.
Si acum, v? rug?m s? aveti amabilitatea de a ne deslusi cum trebuie procedat.
1. Cum trebuie �ntocmit? �nt�mpinarea?
2. Avem nevoie, �n aceast? faz?, de asistarea unui avocat, mai ales c? nu dispunem de resursele financiare necesare?
3. Se poate ca, prin acest Recurs, s? se �ncheie actiunea �n instant? a reclamantilor, mai ales c? stresul situatiei afecteaz? s?n?tatea p�r�tei?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

1. Un model de intampinare gasiti pe site-ul nostru, model ce poate fi adaptat pe situatia dvs. concreta: http://www.cjo.ro/aj/modele/files/model_intampinare.html

In principiu trebuie sa solicitati mentinerea sentintei primei instante si sa aratati ca parata respectiv intimata in cadrul recursului nu are calitate procesual pasiva. Mai mult decat atat, va trebui sa combateti prin intampinare toate punctele invocate de reclamanti/recurenti.

2. Avocatul nu este obligatoriu, motiv pentru care va puteti judeca si fara ajutorul unui aparator.

3. Recursul este ultima etapa procesuala asa ca dupa epuizarea acesteia reclamantii nu mai au la indemana vreo cale de atac, cu exceptia celor extraordinare, insa acestea pot fi exercitate doar in conditii restrictive, numai pentru anumite motive.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!