DWQA Questionsinsotitoare, ingrijire batrana ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua. Va rugam sa ne sprijiniti: Sotia mea are o matusa in Bucuresti de 88 de ani care a facut o comotie cerebrala acum citeva saptamini si este paralizata pe jumatate de corp ceea ce o face imobila. Matusa nu are nici o ruda in Romania (sotul a decedat anul trecut si noi locuim in strainatate) . Matusa are pensii de serviciu al ei si pensie de la sot. Am luat legaturi ca sa ii angajim o insotiitoare particulara si incercam sa o ajutam.
Avem mare nevoie de informatii in toate subiectele relvante: – ca invalida/handicapat a ce drepturi are dinsa. – Ce fel de angajament se face cu ingrijitoarea . -Am auzit ca se poate obtine o insotiitoare pentru persoane cu handicap – cum se face aceata procedura. Deoarece nu locuim in Romania si timpul care putem sta aici este limitat, ne-ar fi de mare ajutor orice informatie relevanta. Cu stima si multe multumiri

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In primul rand trebuie sa aveti in vedere ca legea care reglementeaza situatia matusii sotiei este legea 448/2006.
In ce priveste drepturile acesteia, se prevede:
„Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la:
a) ocrotirea sanatatii – prevenire, tratament si recuperare;
b) educatie si formare profesionala;
c) ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;
d) asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
e) locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;
f) petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
g) asistenta juridica;
h) facilitati fiscale;
i) evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.”

In ce priveste competenta autoritatilor de stat, „Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, in principal, autoritatilor administratiei publice locale unde isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si, in subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile si familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.
In baza principiului egalizarii sanselor, autoritatile publice competente au obligatia sa asigure resursele financiare necesare si sa ia masuri specifice pentru ca persoanele cu handicap sa aiba acces nemijlocit si neingradit la servicii. ”

In ce priveste asistenta sociala:
„Art. 30. – (1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.
(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.
(3) Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap. ”

Mai mult:
„Persoanele cu handicap beneficiaza de servicii sociale acordate:
a) la domiciliu;
b) in comunitate;
c) in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.
(2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate si adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei. ”

In ce priveste asistentul persona, legea prevede ca „Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal.”
„Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:
a) sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
c) sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege. ”

Prin urmare, matusa poate beneficia de un asistent personal, asistent care incheie un contrac individual de munca cu Primaria, urmand ca acesta din urma sa beneficiez de salariu platit de catre Primarie in baza serviciilor depuse.

O alta varianta se refera la centrele specializate: „Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate in centre de zi si centre rezidentiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private. ”