DWQA Questionsinfiintare PFA
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna, sunt somer si as dori sa ma inregistrez ca PFA pe consultanta si management in afaceri. As dori sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarele: care sunt conditiile de indeplinit, ce documente sunt necesare autorizarii, inregistrarea se face tot la ORC, ce facilitati mi se acorda daca sunt somer, care sunt taxele la buget de platit lunar/anual ? Multumesc anticipat !

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

[b]1.[/b] In primul rand trebuie sa aveti in vedere dispozitiile OUG 44/2008:

Art. 7

(1) Persoanele fizice prev?zute la art. 4 lit. a) ?i b) au obliga?ia s? solicite �nregistrarea �n registrul comer?ului ?i autorizarea func?ion?rii, �nainte de �nceperea activit??ii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite �n continuare PFA, respectiv �ntreprinz?tori persoane fizice titulari ai unei �ntreprinderi individuale.

(1) Pot desf??ura activit??i economice �n una dintre formele prev?zute la art. 4 persoanele fizice care:

a) au �mplinit v�rsta de 18 ani, �n cazul persoanelor fizice care solicit? autorizarea pentru desf??urarea de activit??i economice conform art. 4 lit. a) ?i b) ?i al reprezentantului �ntreprinderii familiale, respectiv v�rsta de 16 ani, �n cazul membrilor �ntreprinderii familiale;

b) nu au s?v�r?it fapte sanc?ionate de legile financiare, vamale ?i cele care privesc disciplina financiar-fiscal?, de natura celor care se �nscriu �n cazierul fiscal;

c) au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2);

d) declar? pe propria r?spundere c? �ndeplinesc condi?iile de func?ionare prev?zute de legisla?ia specific? �n domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec?iei mediului ?i al protec?iei muncii.

Art. 10

(1) Cererea de �nregistrare �n registrul comer?ului ?i de autorizare a func?ion?rii se depune la registrul comer?ului de pe l�ng? tribunalul din jude?ul �n care solicitantul �?i stabile?te sediul profesional.

(2) Cererea de �nregistrare �n registrul comer?ului ?i de autorizare a func?ion?rii va fi �nso?it? de documenta?ia prev?zut? �n anexa care face parte integrant? din prezenta ordonan?? de urgen??.

Prin urmare, sfatul meu este sa lecturati OUG 44/2008 pentru a va eluda in detaliu in ce priveste actele si inregistrarea a unui PFA. De asemenea, va recomand sa mergeti si la Registrul Comertului din zona sediului viitorului PFA, cei de la Registru fiind in masura sa va ajute.

[b]2.[/b] In cel de-al doilea rand, cu referire la facilitati, din pacate OUG 44/2008 nu prevede nicio facilitate pentru someri.

[b]3.[/b] Relativ la taxe, trebuie sa aveti in vedere ca in principiu se platesc contrubutia la asigurarile de sanatate, impozitul pe venituri si eventual contributia la asigurarile sociale.