DWQA Questionsinfiintare asociatie cultural-sportiva ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua . As dori sa infiintez o asociatie cultural-sportiva pentru copii unde sa cuprind mai multe activitati culturale si sportive printre care club de tenis de masa, dans modern si de societate, ,club de sah, club de muzica, club de pictura, cor,club tenis de camp, handbal si fotbal. Bineinteles nu toate dintr-o data dar in functie de ce sprijin o sa am si ce persoane se vor mai implica o sa incerc sa fac tot cea ce imi propun, pana acum am inceput cu copiii cursuri de dans dar cu sprijinul parintilor.
Pentru ca sa infintez o organizatie nonguvernamentala am nevoie si de un statut si nu stiu cum sa procedez si de unde pot sa fac rost sper ca ma puteti ajuta dumneavoastra. Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform OUG 26/2000, Pentru infiintarea unei organizatii aveţi nevoie de următoarele acte:
Act constitutiv redactat conform legislaţiei specifice
Statut redactat conform legislaţiei specifice
Dovadă de disponibilitate a denumirii obţinută de la Ministerul Justiţiei
Dovadă patrimoniu
Dovadă spaţiu

In cazul Asociatiei:

Art. 6. – (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.
2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) semnaturile membrilor asociati.
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);
b) precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
d) drepturile si obligatiile asociatilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.

In cazul fundatiei:

Art. 16. – (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) scopul fundatiei;
c) denumirea fundatiei;
d) sediul fundatiei;
e) durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al fundatiei;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.