DWQA Questionsindreptare eroare materiala sentinta si expertiza ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua …
Problema mea consta in faptul ca 6 frati (printre care e si mama mea) si’au disputat ”averea” mostenita de la parinti printr-un proces si au o hotarare judecatoreasca pentru partaj succesoral cu iesire din indiviziune.
Acum 4 dintre cei 6 vor sa isi faca acte si carte funciara pe terenurile parcelate de catre primarie. Am inaintat actele la oficiul cadastral (Tecuci) si la un teren a aparut o neconcordanta intre dim. dim pad si cele din raportul de expertiza si de asemenea intre adresa din pad si cea din planul de incadrare in zona (p46 si p 22).
Adica expertiza si sentinta este facuta conform titlului de proprietate, in titlu scrie la tarlaua X ca suntem in parcela 46 si acum mi se zice ca suntem in parcela 22…dealungul anilor probabil sa se fi facut modificari la parcelari ( ca acum multi ani acolo figura teren extravilan si acum este intravilan) datorita primariei de pe raza comunei.
Acum am termen de 5 zile ca sa remediez problema, spunandumi’se sa modific sentinta …
Intre

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform Codului de procedura civila:

„Art. 281
Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cerere.”

Prin urmare, in situatia in care din actele de la dosar reiese ca numarul parcelei era 46, atunci inseamna ca instanta nu s-a pronuntat in mod gresit, intrucat aceasta se pronunta in functie de datele din inscrisuri. In situatia in care la dosar aparea parcela nr. 22 si instanta din eroare s-a pronuntat si a mentionat parcela 46, atunci puteti face o cerere de indreptate.

Faptul ca s-au facut modificari cu privire la numarul parcelelor, atunci aceasta schimbare nu va afecteaza dreptul dvs., intrucat daca fosta parcela avea nr. 46 iar in prezent are nr. 22, atunci Primaria cunoaste aceste modificari si poate dispune rectificarea. De asemenea, chiar puteti solicita Primariei sau Cartii funciare cu privire la modificari intervenite la nivelul numerotarii parcelelor.

Daca totusi doriti sa formulati o cerere, va prezentam mai jos regulile pe care trebuie sa le aveti in vedere:

” Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii

Art. 281
Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cerere.
Instanta se pronunta prin incheiere data in camera de consiliu. Partile vor fi citate numai daca instanta socoteste ca este necesar sa dea anumite lamuriri.
In cazul hotararilor, indreptarea se va face in ambele exemplare ale hotararii.

Art. 281^1
In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice
Instanta va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere data in camera de consiliu, cu citarea partilor.
Incheierea se va atasa la hotarare atat in dosarul cauzei, cat si in dosarul de hotarari al instantei.

Art. 281^2
Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs impotriva acelei hotarari, iar in cazul hotararilor date in fond dupa casarea cu retinere, in termen de 15 zile de la pronuntare.
Cererea se solutioneaza de urgenta, cu citarea partilor, prin hotarare separata. Prevederile art. 2811 alin. 3 se aplica in mod corespunzator.
Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul cand instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducatorilor, interpretilor sau aparatorilor, cu privire la drepturile lor.

Art. 281^3
Incheierile pronuntate in temeiul art. 281 si 2811, precum si hotararea pronuntata potrivit art. 2812 sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotararile in legatura cu care s-a solicitat, dupa caz, indreptarea, lamurirea sau inlaturarea dispozitiilor potrivnice ori completarea.
Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de indreptarea, lamurirea sau completarea hotararii. „