DWQA Questionsindicare gresita temei de drept ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

obiectul actiunii este reziliere contract concesiune bunuri publice. contractul a fost incheiat in anul 2005, in vigoare la acea data fiind lg 218/1999, ulterior abrogata. temeiul de drept indicat in cererea mea de chemare in judecata a fost oug 54/2006, desi potrivit art 70, litigiile se solutioneaza potrivit disp. in vigoare la data incheierii contractului.
cererea mea a fost repsinsa, insa instanta a retinut si motivat sentinta in temeiul oug 54/2006
daca declar recurs, va fi trimis spre rejudecare?se poate respinge cererea pt ca am indicat temeiul gresit?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Puteti declara intrucat instanta este obligata sa califice actiunea in drept daca actiunea a fost gresit intemeiata. Totusi, trebuie sa aveti in vedere ca recursul este admisibil daca sunt respectate unul din cazurile prevazute la art. 304. In ce priveste rejudecarea, Codul de procedura civila prevede:

„Modificarea hotararii atacate se pronunta pentru motivele prevazute de art.304 pct.6, 7, 8 si 9, iar casarea pentru cele prevazute de art.304 pct.1, 2, 3, 4 si 5, precum si in toate cazurile in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului sau modificarea hotararii nu este posibila, fiind necesara administrarea de probe noi. Daca sunt gasite intemeiate mai multe motive, dintre care unele atrag modificarea, iar altele casarea, instanta de recurs va casa in intregime hotararea atacata pentru a se asigura o judecata unitara.”

In ce priveste cea de a doua intrebare, apreciez ca instanta nu ar putea respinge cererea doar din acest motiv.