DWQA QuestionsIndemnizatie pentru cresterea copilului somer
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, Locuiesc in Hunedoara de cativa ani si sincer ma aflu in neputinta de a obtine niste informatii care imi sunt utile pentru rezolvarea problemei mele. Sunt in somaj din perioada 11.02.2011 pana in data de 11.11.2011. De asemenea, acum p data 9.05.2011 sunt gravida in zece saptamani. Dupa ce am discutat cu medicul ar urma sa nasc in jurul datei de 05.12.2011. Nu stiu daca pot beneficia de indemnizatie pentru crestere copil. Azi am fost la protectia copilului si am vorbit cu o doamna si mi-a zis ca nu pot beneficia de indemnizatie daca eu nu sunt in somaj in ziua in care nasc. Am mai discutat cu niste persoane ce lucreaza la resurse umane si mi-au zis ca pot beneficia de indemnizatie, deoarece si din somaj pot intra in concediu de maternitate, sarcina si lauzie de 126 de zile si deci somajul mi se suspenda. Mentionez ca am o sarcina destul de grea, am fost internata si in spital si de acolo mi s-a spus ca somerii nu pot beneficia de concediu medical. Am stat decat 3 zile internata, deoarece veneau sarbatorile de Paste si mi-a gandit poate ca nu se acorda concediu medical pt un numar asa mic de zile de internare. Sunt tare bulversata de legile astea mai ales ca nu ma simt bine din cauza sarcinii.
Pe dvs. as dori sa va rog sa ma lamuriti daca pot beneficia sau nu de indemnizatia pentru crestere copil. Va multumesc. O zi buna!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Intr-adevar varianta cu concediul de sarcina si lauzie de 126 de zile este viabila daca calculul este facut corect, intrucat conform OUG 148/2005:

ART. 1
(1) �ncep�nd cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, �n ultimul an anterior datei na?terii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, beneficiaz? de concediu pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la 2 ani sau, �n cazul copilului cu handicap, de p�n? la 3 ani, precum ?i de o indemniza?ie lunar? �n cuantum de 600 lei sau, op?ional, �n cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

(2) Cele 12 luni prev?zute la alin. (1) pot fi constituite integral ?i din perioadele �n care persoanele s-au aflat �n una sau mai multe dintre urm?toarele situa?ii:
b) au beneficiat de indemniza?ie de ?omaj, stabilit? conform legii;
c) au beneficiat de concedii ?i indemniza?ii de asigur?ri sociale de s?n?tate, potrivit legii;

Prin urmare, dvs. ati putea avea la momentul intrarii in concediul pentru cresterea copilului cele 12 luni si implicit sa beneficiati de indemnizatie, somajul fiind suspendat in perioada concediului de lauzie si sarcina.

In ce priveste concediul de sarcina si lauzie conform OUG 158/2005:

Art. 23

(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcin? ?i l?uzie, pe o perioad? de 126 de zile calendaristice, perioad? �n care beneficiaz? de indemniza?ie de maternitate.

(2) De acelea?i drepturi beneficiaz? ?i femeile care nu se mai afl?, din motive neimputabile lor, �n una dintre situa?iile prev?zute la art. 1 alin. (1), dac? nasc �n termen de 9 luni de la data pierderii calit??ii de asigurat. Faptul c? pierderea calit??ii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei �n cauz? se dovede?te cu acte oficiale eliberate de c?tre angajatori sau asimila?ii acestora.

(3) �n situa?iile prev?zute la alin. (2), baza de calcul a indemniza?iei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza c?rora s-a calculat contribu?ia pentru concedii ?i indemniza?ii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calit??ii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.
Selecteaz? documentul
Art. 24

(1) Concediul pentru sarcin? se acord? pe o perioad? de 63 de zile �nainte de na?tere, iar concediul pentru l?uzie pe o perioad? de 63 de zile dup? na?tere.

(2) Concediile pentru sarcin? ?i l?uzie se pot compensa �ntre ele, �n func?ie de recomandarea medicului ?i de op?iunea persoanei beneficiare, �n a?a fel �nc�t durata minim? obligatorie a concediului de l?uzie s? fie de 42 de zile calendaristice.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaz?, la cerere, de concediu pentru sarcin?, �ncep�nd cu luna a 6-a de sarcin?.

(4) �n situa?ia copilului n?scut mort sau �n situa?ia �n care acesta moare �n perioada concediului de l?uzie, indemniza?ia de maternitate se acord? pe toat? durata acestuia.