DWQA Questionsincompatibilitate deputat ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

un deputat poate sa detina si o intreprindere individuala(intermediara intre persoana fizica autorizata si societate comerciala)

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In ce priveste incompatibilitatile in domeniul economic, in Legea 96/2006 privind Statutul deputatilo si senatorilor se prevede:

„(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu urmatoarele functii:
a) presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societati comerciale, inclusiv la banci ori la alte institutii de credit, la societati de asigurare si la cele financiare, precum si in institutii publice;
b) presedinte sau secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. a);
c) reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. a);
d) manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
e) comerciant persoana fizica;
f) membru al unui grup de interes economic, definit conform legii.”

Cu alte cuvinte, un deputat ar putea fi incompatibil daca este si organ de conducere intr-o societate comerciala sau daca sunt incalcate celelalte reglementari mentionate anterior.