DWQA Questionsincalcare proprietate de conducta cu gaz
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

o firma de stat a intrat pe proprietatea mea pt a amplasa o conducta de gaz fara semnarea uni contract. ce este de facut ?

6 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Potrivit art. 23 alin. 2 din Legea nr. 351/2004, sistemul national de transport al gazelor naturale constituie domeniu public al statului; potrivit art. 86 lit. c), asupra terenurilor proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiaza �n conditiile legii, pe durata lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare si de �ntretinere a capacitatilor respective, de dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitatii si pentru accesul la locul de amplasare a acestora, iar potrivit art. 86 lit. a), de dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare �n vederea realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatii.

Art. 21 din aceeasi lege, prevede ca activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes national, iar lucrarile de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare si �ntretinere a obiectivelor/sistemelor de transport de gaze naturale sunt lucrari de utilitate publica.

Parerea mea este ca puteti solicita doar o despagubire avand in vedere ca nu v-ati dat acordul pentru realizarea conductei si pentru prejudiciul produs – de ex. terenul a devenit inutilizabil pentru realizarea unei constructii.

Av. Paula Nedelcu

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

acest articol din legea gazelor :Concesionarea ?i regimul drepturilor asupra propriet??ii altuia

Art. 91
(1) Desp?gubirile se vor stabili av�ndu-se �n vedere urm?toarele criterii:

a) suprafa?a de teren afectat? cu ocazia lucr?rilor;

b) valorile pentru produc?iile estimate ale culturilor ?i planta?iilor afectate, comunicate de organismele abilitate, precum ?i amenaj?rile afectate de lucr?ri;

c) valoarea de circula?ie a bunurilor imobile afectate.

(2) Cuantumul desp?gubirii se stabile?te prin acordul p?r?ilor sau, �n cazul �n care p?r?ile nu se �n?eleg, prin hot?r�re judec?toreasc?

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Sfatul meu este sa le trimiteti acestora o adresa prin care sa le puneti in vedere plata unor desp?gubiri, iar daca nu ajungeti la nicio �n?elegere atunci sa-i actionati in instan?a.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

in cazul in care ii actionez in instanta lucrarile vor mai coninua?

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Pute?i solicita pe calea unei ordonan?e presedintiale stoparea lucr?rilor, insa va trebui sa dovediti ca aceasta m?sura este urgen?? si vremelnica (va afecteaz? drepturile).