DWQA QuestionsIncadrarea in invatamant dupa noua lege ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Daca eu am absolvit Colegiul univeritar Institutor (Lb romana-lb franceza) in profilul sociopsihopedagogie, in 2002 dutata 3 anila la zi dupa care am continuat studiile si am absolvit facultatea de litere profilul filologie in 2006 si lucrez ca educatoare la o gradinita cum ar trebui sa fiu incadrata dupa noua lege a invatamantului?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform Proiectului Noua lege a Educatiei (care inca nu a fost adoptata), se prevede in art. 221:

„(1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de
un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor,
sub îndrumarea unui profesor mentor şi trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii
minime de studii:
a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă în profilul postului;
b) absolvirea masteratului didactic cu durata de 2 ani;
(2) Cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare,
învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor în baza finalizării studiilor medii
pedagogice/postliceale sau a colegiilor universitare de institutori, au obligaţia ca, în termen de
cel mult 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să finalizeze studiile universitare în
profilul postului.
(3) Absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor
universitare de institutori sau a altor şcoli echivalente încadraţi în învăţământul preşcolar şi
primar, care până la intrarea în vigoare a prezentei legi au absolvit ciclul de licenţă, li se
consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru
învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar.
(4) Pentru funcţia de profesor mentor şi profesor formator – este necesară pe lângă îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin.(1) absolvirea unui curs specific de formare acreditat de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau titlul de profesor-emerit.”

Prin urmare, pentru a fi incadrata pe unul dintre posturile prevazute de catre art. 220, va trebui sa indepliniti conditiile mentionate in art. 221. Posturile didactice confom art. 220 sunt:

a) În educaţia antepreşcolară: educator-puericultor- se normează câte un post pentru fiecare
grupă de copii; în instituţiile cu program prelungit sau săptămânal, personalul didactic se
normează pe ture;
b) în învăţământul preşcolar: profesor pentru învăţământ preşcolar – se normează câte un
post pentru fiecare grupă de copii; ; în instituţiile cu program prelungit sau săptămânal,
personalul didactic se normează pe ture;
c) în învăţământul primar: profesor pentru învăţământ primar – se normează câte un post
pentru fiecare clasă de elevi;
d) în învăţământul gimnazial şi liceal: profesor;
e) în învăţământul special şi în comisiile de expertiză complexă: profesor itinerant şi de
sprijin, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, psiholog,
psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoză şi kinetoterapeut – se normează câte un post
la fiecare grupă/clasă; profesor, profesor de educaţie specială;
f) în centrele şi cabinetele de asistenţă psiho-pedagogică: profesor-psiho-pedagog, profesor-
psiholog,profesor- sociolog, profesor-logoped, consilier şcolar;
g) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped, cu
calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;
h) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor de
dezvoltare profesională;
i) în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor;
j) pentru realizarea de activităţi extraşcolare: profesor;
k) în unităţile de învăţământ, pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale a
cadrelor didactice: profesor mentor;
l) În centrele de documentare şi informare – profesor documentarist.