DWQA QuestionsImpunere plata
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Bun? ziua,

Pe data de 04.06.2013 , am primit prin scrisoare recomandata hot?r�rea instan?ei prin care am de plat? sumele de 798 lei reprezent�nd fond de repara?ii, ?i 1000 lei reprezent?nd onorariu avocat. Am demarat plata acestor sume, astfel �nc?t la aceasta ora mai am de achitat 266 lei rest plata fond repara?ii ?i cei 1000 lei cheltuieli de judecat?. Ast?zi 09.09.2013, primesc o recomandat? din partea asocia?iei de proprietari prin care sunt amenin?at ca daca nu platesc cei 1000 de lei pana pe 15.09.2013, ‘ve?i suporta m?surile ce se impun’.
Av?nd �n vedere c? hot?r�rea judec?toreasc? nu impune un termen scadent de achitare a sumelor, precum ?i faptul c? am demarat deja pl??ile, achit�nd o treime din sum?, v? rog s?-mi comunica?i c?t de �ndrept??i?i legal sunt cei din asocia?ie s?-mi trimit? astfel de soma?ii prin care m-ar obliga s? achit suma integral �n interval de ?ase zile ?i dac? poate fi considerat? har?uire, ava �nd �n vedere termenul mic ?i formularea.

V? mul?umesc anticipat,
Stelian Birea.

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Pe data de 04.06.2013 , am primit prin scrisoare recomandata hotar�rea instantei conform careia am de plata sumele de 798 lei reprezent�nd fond de reparatii, si 1000 lei reprezentand onorariu avocat. Am demarat plata acestor sume, astfel �ncat la aceasta ora am achitat fondul de reparatii, urmand cei 1000 lei cheltuieli de judecata.
Astazi 09.09.2013, primesc o recomandata din partea asociatiei de proprietari prin care sunt amenintat ca daca nu platesc cei 1000 de lei pana pe 15.09.2013, ‘veti suporta masurile ce se impun’.
Avand �n vedere ca hotar�rea judecatoreasca nu impune un termen scadent de achitare a sumelor, precum si faptul ca am demarat deja platile, achit�nd aproape jumatate din din suma, va rog sa-mi comunicati cat de �ndreptatiti legal sunt cei din comitet sa-mi trimita astfel de somatii prin care m-ar obliga sa achit suma integral �n interval de sase zile si daca poate fi considerata hartuire, av�nd �n vedere termenul mic si modul imperativ in care este editata scrisoarea.

Va multumesc anticipat,
Stelian Birea.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Din pacate cei de la asociatie va pot notifica cu privire la plata unei sume de bani, deoarece in hotarare nu se prevede un termen anume. Daca nu platiti, exista riscul ca ca cei de la asociatie sa demareze procedurile de executare si implicit sa fiti obligat si la plata onorariului de executor si a taxelor de executare.

Cu stima,
Echipa CJO.ro