DWQA QuestionsIesire la pensie dupa sfarsit an scolar
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua , sunt nascuta in 1951 ,noiembrie ,24…ar fi trebuit sa ies la pensie in oct. 2010 ,dar fiind cadru didactic am prins anul scolar in curs…intrebarea mea este :intrucat implinesc 60 de ani in nov. 2011.pot merge in continuare pana la finele lui ,adica sa ies la pensie in iunie 2012 ? Doresc un raspuns de specialist care sa ma lamureasca…multumesc !

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Va trebui sa aveti in vedere urmatoarele dispozitii din Legea nr. 1/2011 privind educatia nationala:

Art. 284

(1) Personalul didactic beneficiaz? de pensie �n condi?iile prev?zute de legisla?ia de asigur?ri sociale ?i pensii care reglementeaz? sistemul public de pensii.

(2) Personalul didactic de conducere, de �ndrumare ?i de control din �nv???m�ntul de stat se pensioneaz? la data �mplinirii v�rstei legale de pensionare. Dup? data �mplinirii v�rstei legale de pensionare, se interzice �ndeplinirea oric?rei func?ii de conducere, de �ndrumare sau de control.

(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de �ndrumare ?i de control se poate face ?i �n timpul anului ?colar, cu aprobarea consiliului de administra?ie al unit??ii de �nv???m�nt, respectiv al inspectoratului ?colar.

(4) Cadrele didactice pensionate pot desf??ura activit??i didactice, salarizate prin plata cu ora, dup? �mplinirea v�rstei standard de pensionare.

Art. 289

(1) Personalul didactic ?i de cercetare se pensioneaz? la �mplinirea v�rstei de 65 de ani.

(2) �n �nv???m�ntul superior de stat, particular ?i confesional se interzice ocuparea oric?rei func?ii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universit??ii, dup? pensionare. Mandatele celor care de?in func?ii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universit??ii, �nceteaz? de drept �n cazul persoanelor care au �mplinit v�rsta de pensionare. Fac excep?ie de la aceste reglement?ri func?iile de membru al consiliului de administra?ie al universit??ilor particulare.

(3) Senatul universitar din universit??ile de stat, particulare ?i confesionale, �n baza criteriilor de performan?? profesional? ?i a situa?iei financiare, poate decide continuarea activit??ii unui cadru didactic sau de cercetare dup? pensionare, �n baza unui contract pe perioad? determinat? de un an, cu posibilitatea de prelungire anual? conform Cartei universitare, f?r? limit? de v�rst?. Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelen?? didactic? ?i de cercetare, cadrelor didactice care au atins v�rsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi pl?tite �n regim de plat? cu ora.

Prin urmare, daca va incadrati in alin. 2 al art. 284, atunci practic nu mai puteti indeplini o functie de conducere, indrumare sau control. Insa, va puteti regasi si in alin. 3 al art. 289.