DWQA QuestionsHotarare de divort ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Bună ziua.
Conform sentinţei judecătoreşti citez:
„Conform art. 40 al.3 c.fam., în viitor, fiecare dintre foştii soţi, va purta numele avut anterior căsătoriei, deoarece între ei nu a intervenit nici oconvenţie referitoare la nume.” Închei citatul.
Întrebările sânt următoarele:
1. Citatul mai sus menţionat ecte opţinal sau obligatoriu?
2. Dacă este obligatoriu, în ce termen sânt datoare să-mi schimb actele?
3. Este o infracţiune, dacă după divoţ am obţinut alte acte (paşaport) pe numele de căsătorie, după trei luni (08 iune 2005 şi 27 septembrie 2005) de la data pronunţării sentinţei de divorţ?
4. Este o infracţiune, dacă folosesc până în prezent (divorţ efectuat în 2005), actele cu numele primit în căsătorie?
Vă mulţumesc anticipat

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

1. Sentinta judecatoreasca este obligatorie de la data ramanerii sale ca definitiva si irevocabila. Data o reprezinta curgerea celor 15 zile pentru formularea unei cai de atac de la data comunicarii sentintei instantei de fond (judecatoria) sau instantei de apel (Tribunalul Bucuresti), sau data la care instanta s-a pronuntat asupra recursului (in cazul in care a existat).
2. Dupa data ramanerii ca definitiva si irevocabila a sentintei judecatoresti.
3. In cazul in care sentinta nu era definitiva si irevocabila atunci nu ati savarsit nicio infractiune.
4. Incidente pot fi dispozitiile privind:

Art. 292. – Falsul în declaratii
Declararea necorespunzãtoare adevãrului, fãcutã unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitãti dintre cele la care se referã art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia fãcutã serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.

Art. 293. – Falsul privind identitatea
Prezentarea sub o identitate falsã ori atribuirea unei asemenea identitãti altei persoane, pentru a induce sau a mentine în eroare un organ sau o institutie de stat sau o altã unitate dintre cele la care se referã art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.
Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã încredintarea unui înscris care serveste pentru dovedirea stãrii civile ori pentru legitimare sau identificare spre a fi folosit fãrã drept.