DWQA QuestionsFunctionar public ca PFA
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
CA functionar public pot sa-mi deschid un PFA? Ce lege imi permite sau nu acest lucru?
Multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Potrivit art. 94 alin. 2 din Legea nr. 161/2003:

Art. 94. Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica.
(2). Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura activitati remunerate sau neremunerate dupa cum urmeaza:
a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;
b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale;
c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati
cu scop lucrativ din sectorul public
d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.

Art. 96

(1)Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special pot exercita functii sau activitati �n domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice. Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special pot exercita functii �n alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt �n legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public, functionar public parlamentar sau functionar public cu statut special, potrivit fisei postului.

(2).In situatia functionarilor publici care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1), documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea sau institutia publica la care acestia sunt numiti.

[b]Prin urmare[/b], raspunsul poate fi si da si nu, in functie de situatia dvs. concreta. Astfel, va trebui sa vedeti daca va incadrati sau nu in articolele precizate mai sus.