DWQA Questionsforma actuala a art.111 din Legea nr.188
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

art.111, alin.1 din Legea functionarului public (188/1999 REP) a fost modificat de pct.24 din OUG nr.105/2009 dupa care prin art.V din Legea nr.140/2010 a fost abrogat punctul 24 din OUG nr.105/2009.

CARE ESTE ASTAZI FORMA ART.111, ALIN.1 DIN LEGEA NR.188 / 1999 REP[

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Forma actuala a art. 111 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 este urmatoarea:

Art. 111
(1) Autorit??ile ?i institu?iile publice care au prev?zute �n statele de func?ii posturi de natur? contractual?, care presupun exercitarea unor atribu?ii dintre cele prev?zute la art. 2 alin. (3), au obliga?ia de a stabili func?ii publice �n condi?iile prev?zute la art. 107 dac? cel pu?in 70% din atribu?iile fiec?rui post presupun exercitarea prerogativelor de putere public?.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!