DWQA Questionsexecutare hotarare definitiva din 1999
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

mai poate fi executata o hotarare definitiva din 1999, prin care sunt proprietar al unui imobil ,daca nu am intreprins nici un demers pina acum si nici nu am platit celuilalt mostenitor care sta in imobil suma la care am fost obligat prin hotarare?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Raspunsul este negativ in sensul in care hot?r�rea nu mai poate fi pus? in executare, intrucat sulta trebuia recuperata in 3 ani de la data ramanerii scadente a sa (1999).

In ce prive?te proprietatea in sine, teoretic efectele se produc insa trebuie verificata situa?ia actuala a terenului deoarece trebuia sa �nscrieti dreptul Dvs in Cartea Funciara.