DWQA Questionsexecutare
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,daca in urma unei executari silite, la dosar exista si un Ctr. de asitenta a unui avocat pentru creditor,executorul nu trebuia sa recupereze suma din Ctr.cat si toate cheltuielile de executare de la debitor ? Trebuie platita suma de creditor,nu trebuia sa fie pus in tema de aceasta suma?
Va multumesc!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Creditorul plateste suma pentru inceperea executarii. In mod normal, executorul isi va recupera celelalte sume de la debitor.

Codul de procedura-civila prevede:

Art. 371 indice 7

Partea care solicit? �ndeplinirea unui act sau a altei activit??i care intereseaz? executarea silit? este obligat? s? avanseze cheltuielile necesare �n acest scop. Pentru actele sau activit??ile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaz? de c?tre creditor.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea execut?rii silite sunt �n sarcina debitorului urm?rit, afar? de cazul c�nd creditorul a renun?at la executare sau dac? prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ?inut s? suporte cheltuielile de executare f?cute dup? �nregistrarea cererii de executare ?i p�n? la data realiz?rii obliga?iei stabilite �n titlul executoriu prin executare voluntar?.

Sumele ce urmeaz? s? fie pl?tite se stabilesc de c?tre executorul judec?toresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesat?, �n condi?iile legii.

Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu.

Codul de procedura civila il puteti gasi la adresa: http://coduri.cjo.ro/codul-de-procedura-civila/