DWQA Questionseste penalizabil fondul de reparatii?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua

In calitate de proprietar doresc sa stiu daca este legala penalizarea fondului de reparatii daca acest lucru nu a fost stabilit si nici votat (nu apare nici in bugetul asociatiei) de catre Adunarea Generala. Este doar dorinta presedintului, decizie luata in mod abuziv in conditiile in care nu stamplizeaza listele de intretinere si mai nou nici cenzorul nu mai semneaza.

Va multumesc anticipat pentru raspuns

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

HG 1588/2007 prevede in art. 22 ca:

(7) Administratorul care �ndepline?te ?i func?ia de contabil �n partid? simpl? are obliga?ia s? �ntocmeasc? ?i s? completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru eviden?a fondului de repara?ii, registrul pentru eviden?a fondului de rulment, registrul pentru eviden?a sumelor speciale, registrul pentru eviden?a fondului de penaliz?ri, precum ?i alte formulare specifice activit??ii de contabilitate, prev?zute prin ordin al ministrului economiei ?i finan?elor.

Insa, trebuie avut in vedere si art. 3 din Legea nr. 230/2007:

(3) Proprietarii membri ai asocia?iei de proprietari au obliga?ia s? aprobe ?i un fond de repara?ii anual, necesar pentru repararea ?i �mbun?t??irea propriet??ii comune. Comitetul executiv va preg?ti ?i va prezenta adun?rii generale suma anual? necesar? pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimenteaz? �n avans, �n tran?e lunare egale, prev?zute �n lista de plat? a cheltuielilor asocia?iei de proprietari. Pl??ile pentru repararea ?i �mbun?t??irea propriet??ii comune se vor face din fondul de repara?ii. Proprietarii membri ai asocia?iei de proprietari pot aproba ?i alte fonduri cu caracter special.

Prin urmare, daca este un fond stabilit, acesta este penalizabil in conditiile art. 32:

(1) To?i proprietarii au obliga?ia s? pl?teasc? lunar, conform listei de plat? a cheltuielilor asocia?iei de proprietari, �n avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribu?ie ce le revine la cheltuielile asocia?iei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asocia?ia de proprietari.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!