DWQA Questionsdurata concediu prenatal, concediu postnatal si de crestere a copilului
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Va rog frumos sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari: in conformitate cu noua lege, 1. care este durata maxima a concediului pre-natal, 2. cea a concediului post-natal si 3. daca cele doua variante de concediu de crestere a copilului pot fi schimate pe parcursul concediului ?
adica daca optez pentru 1 an pot sa prelungesc la doi, cu „dezavantajele” prevazute in lege ? sau invers ?
Va multumesc mult pentru raspuns.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

1. In ce priveste concediul de maternitate (prenatal si postnatal), OUG 158/2005 prevede:

Art. 23

(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcin? ?i l?uzie, pe o perioad? de 126 de zile calendaristice, perioad? �n care beneficiaz? de indemniza?ie de maternitate.

(2) De acelea?i drepturi beneficiaz? ?i femeile care nu se mai afl?, din motive neimputabile lor, �n una dintre situa?iile prev?zute la art. 1 alin. (1), dac? nasc �n termen de 9 luni de la data pierderii calit??ii de asigurat. Faptul c? pierderea calit??ii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei �n cauz? se dovede?te cu acte oficiale eliberate de c?tre angajatori sau asimila?ii acestora.

(3) �n situa?iile prev?zute la alin. (2), baza de calcul a indemniza?iei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza c?rora s-a calculat contribu?ia pentru concedii ?i indemniza?ii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calit??ii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.

Art. 24

(1) Concediul pentru sarcin? se acord? pe o perioad? de 63 de zile �nainte de na?tere, iar concediul pentru l?uzie pe o perioad? de 63 de zile dup? na?tere.

(2) Concediile pentru sarcin? ?i l?uzie se pot compensa �ntre ele, �n func?ie de recomandarea medicului ?i de op?iunea persoanei beneficiare, �n a?a fel �nc�t durata minim? obligatorie a concediului de l?uzie s? fie de 42 de zile calendaristice.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaz?, la cerere, de concediu pentru sarcin?, �ncep�nd cu luna a 6-a de sarcin?.

(4) �n situa?ia copilului n?scut mort sau �n situa?ia �n care acesta moare �n perioada concediului de l?uzie, indemniza?ia de maternitate se acord? pe toat? durata acestuia.

2. In ce priveste concediul pentru cresterea copilului, OUG 111/2010 prevede in alin. 7 din art 2:

7) Op?iunea beneficiarului prev?zut? la alin. (1) se exprim? �n scris, pe baz? de cerere, ?i nu poate fi schimbat? pe parcursul acord?rii drepturilor.