DWQA QuestionsDuplicat titlu de proprietate ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua!am pierdut titlul de proprietate,avem anuntul de la monitorul oficial.Cum se procedeaza pt a obtine un duplicat?Persoana pe care este titlul de prorietate este decedata cine are dreptul sa ceara duplicatul.Va multumesc !

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Duplicatul il poate solicita mostenitorul persoanei decedate (situatie in care va trebui sa-si dovedeasca calitatea). Duplicatul dupa titlul de proprietate se obtine in baza unei cereri care se depun la primăria în raza căreia se află imobilul menţionat în titlu. Cererea va fi însoţită de următoarele acte: anunţul din Monitorul Oficial al României privind declararea pierderii titlului de proprietate, certificatul fiscal recent privind imobilul, copiile actelor de identitate ale titularilor, declaraţia notarială pe proprie răspundere a titularului menţionat în titlu de proprietate în care să se arate ca nu a înstrăinat sub nici o formă imobilul şi că nu au fost şi nu sunt litigii pe rolul instanţei de judecată care să aibă ca obiect imobilul menţionat în titlul de proprietate, precum şi orice alte acte pe care primăria le consideră necesare si pe care vi le va solicita.