DWQA QuestionsDrepturi actionari societate ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Intr-o societate cu doi actionari, unul detine 40% iar celalalt detine 60%;
Care sunt avantajele celui care detine 60% si care sunt dezavantajele celui care detine 40%?
Cel cu 40% poate fi inlaturat oricand de cel cu 60%?
Ce se poate face in cazul celui cu 40% ca sa fie ok?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In ce priveste reglementarea asociatilor, Legea 31/90 prevede:

Art. 194. – (1) Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale:
a) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;
b) sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de activitate, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
d) sa modifice actul constitutiv.

Art. 195. – (2) Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.

Art. 196. – Dispozitiile prevazute pentru societatile pe actiuni, in ce priveste dreptul de a ataca hotararile adunarii generale, se aplica si societatilor cu raspundere limitata, termenul de 15 zile prevazut la art. 132 alin. (2) urmand sa curga de la data la care asociatul a luat cunostinta de hotararea adunarii generale pe care o ataca.

Art. 197. – (2) Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

Art. 198. – (1) Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea. […]
(3) Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.

Art. 199. – (5) In lipsa de cenzori sau, dupa caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv.

Practic, asociatul care e si administrator are puteri mai ridicate fata de celalalt asociat. Acest fapt nu inseamna ca administratorul poate lua orice decizia fara a fi afectat. Administratorul are o raspundere mai mare fata de societate, decat are un asociat normal. Spre exemplu, Administratorul are

– Obligatia de a administra societatea, adica de a face operatiunile cerute pentru indeplinirea obiectului societatii;
– Obligatia de a urmari efectuarea de catre asociati a varsamintelor datorate;
– Obligatia de a tine registrele cerute de lege;
– Obligatia de a intocmi bilantul societatii si contul de beneficii si pierderi, precum si de a asigura respectarea legii la repartizarea beneficiilor si plata dividendelor;
– Obligatia de a convoca si participa la toate adunarile societatii;
– Obligatia de a duce la indeplinire hotararile adunarii asociatilor;
– Obligatia de a indeplini indatoririle prevazute de actul constitutiv, precum si indatoririle stabilite de lege.

In ce priveste excluderea, Art. 223 prevede ca „Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.”

Legea care reglementeaza aceste raporturi este Legea 31/1990, privind societatile comerciale.