DWQA Questionsdrept handicapat la salariu si indemnizatie
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Va rog sa-mi rapundeti, daca aveti posibilitatea la urmatoarea problema . O persoana careia i-a fost stabilit gradul de handicap grav si urmare a acestui fapt beneficiaza de indemnizatie de handicap in suma de 510 lei de la primarie sio suma de 293 lei conform HG 448/2006 , in cazul in care se va angaja inainte de expirarea termenului pentru care i-au fost stabilite aceste drepturi va mai putea beneficia de acestea si de salariul de la angajator? Va multumesc anticipat ,

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Legea nr. 448/2006 prevede:

Art. 58. (4) Adultul cu handicap beneficiaz?, �n condi?iile prezentei legi, de urm?toarele presta?ii sociale:

a) indemniza?ie lunar?, [b]indiferent de venituri[/b]:

1. �n cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. �n cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, [b]indiferent de venituri[/b]:

1. �n cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. �n cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

3. �n cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

(6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4):

a) adul?ii cu handicap �ngriji?i ?i proteja?i �n centre reziden?iale publice, cu excep?ia centrului de tip respira;

b) persoanele cu handicap care sunt re?inute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeaps? privativ? de libertate, pe perioada re?inerii, arest?rii ori a deten?iei;

[b]c) adul?ii cu handicap grav sau accentuat care realizeaz? venituri, afla?i �n �ngrijirea ?i protec?ia asistentului personal profesionist.[/b]

[b](7) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4) lit. a) adul?ii cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaz? venituri, afla?i �n �ngrijirea ?i protec?ia asistentului personal profesionist.[/b]

Art. 77

(1) Persoanele cu handicap [b]au dreptul de a munci ?i de a realiza venituri[/b] �n conformitate cu prevederile legisla?iei muncii, precum ?i cu dispozi?iile speciale din prezenta lege.

(2) �n sensul prezentei legi ?i numai �n contextul �ncadr?rii �n munc?, prin persoan? cu handicap se �n?elege ?i persoana invalid? gradul III.

Prin urmare, un cumul intre alte venituri si indemnizatie este permis. Pentru siguranta dvs. puteti intreba si pe cei de la ANPH.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!