DWQA Questionsdovada de reprezentativitate sindicat
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Este obligatoriu pentru un sindicat sa faca dovada de reprezentativitate la nivelul unei unitati? Daca da, in ce conditii?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Raspunsul poate fi atat afirmativ cat si negativ, in functie de situatia concreta. Am sa va indic mai jos textele de lege pentru o intelege mai buna a situatiilor (din Legea 130/1996):

„ART. 14
Partile contractului colectiv de munca sunt patronul si salariatii, reprezentate dupa cum urmeaza:
a) patronul:
– la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de
functionare, dupa caz;
– la nivel de grup de unitati, de ramura si la nivel national, de catre asociatiile patronale legal constituite si
reprezentative potrivit prezentei legi;
b) salariatii:
– la nivel de unitate, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative ori, acolo unde nu este
constituit un sindicat reprezentativ, prin reprezentantii alesi ai salariatilor;
– la nivelul grupurilor de unitati si al ramurilor, de catre organizatiile sindicale de tip federativ, legal
constituite si reprezentative potrivit prezentei legi;
– la nivel national, de catre organizatiile sindicale de tip confederativ, legal constituite si reprezentative
potrivit prezentei legi.

ART. 17
(1) La negocierea contractelor colective de munca la nivel national, de ramura si de unitate participa
organizatiile sindicale care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) la nivel national:
– au statut legal de confederatie sindicala;
– au independenta organizatorica si patrimoniala;
– au în componenta structuri sindicale proprii, în cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv în
municipiul Bucuresti;
– au în componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25% din ramurile de activitate;
– organizatiile sindicale componente au, cumulat, un numar de membri cel putin egal cu 5% din efectivul
salariatilor din economia nationala;
b) la nivel de ramura:
– au statut legal de federatie sindicala;
– au independenta organizatorica si patrimoniala;
– organizatiile sindicale componente au, cumulat, un numar de membri cel putin egal cu 7% din efectivul
salariatilor din ramura respectiva;
c) la nivel de unitate:
– au statut legal de organizatie sindicala;
– numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii.
(2) Îndeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale se constata, la cererea acestora, de
catre instantele judecatoresti, dupa cum urmeaza:
a) la nivel national si de ramura, de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti;
b) la nivel de unitate, de catre judecatoria în a carei raza teritoriala se afla sediul unitatii.
(3) Hotarârea este supusa numai recursului. „