DWQA QuestionsDobandire drept de proprietate in baza legii 10/2001 dupa redobandire cetatenie ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Este valabil art.II din L 169/1997-parte integranta-a L 247/2005-dispozitiile modificatoare a prezentei legi nu aduc atingere in nici un fel titlurilor eliberate cu respectarea prevederilor L 18/1991,la data intocmirii lor?
Este valabil la fel si art.IV alin.(2).Prevederile alin.(1)nu sunt aplicabile persoanelor care potrivit L 18/1991,nu aveau vocatie sa solicitesi respectiv sa li se reconstitue dreptul de proprietate?
O ruda in 2004 isi redobandeste cetatenia romana si prin instanta, cu o hotarare definitiva si irevocabila,obtine sa fie trecut pe titlul eliberat in 1993,desi la acea data nu avea vocatie pentru o astfef de cerere.
Este constitutional,am posibilitatea de a face recurs la Curtea Constitutionala,in ce termen si cum sa procedez? Avocatul mi-a sugerat ca nu se poate face nimic.
Multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In situatia in care persoana respectiva beneficia de o cota parte din masa succesorala de pe urma defunctului, atunci aceasta avea calitate procesuala. Practic dreptul dvs. nu este afectat cu nimic, intrucat dvs. ati beneficiat de cota dvs. legala, iar cealalta ruda de cota sa legala.
Desigur, ca in cazul in care (spre ex.) respectiva ruda a depus o cerere de restituire in mod tardiv, atunci va este afectat dreptul de proprietate ca urmare a indeplinirii prescriptiei extinctive in ce priveste cererea rudei respective.
Important era sa atacati la momentul respectiv in instanta dreptul solicitat de catre ruda. In acest moment, din pacate nu v-ar ajuta nicio sesizare a Curtii Constitutionale.