DWQA QuestionsDizolvare filiala ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna,fac parte din consiliul director al unui ONG(filiala),dar de 4 ani nimeni nu a mai facut o sedinta si nu am fost chemata la nici un bilant anual,mare parte din membrii fondatori s-au retras ,acum a fost numit un dir.de la Bucuresti .
In ce conditii pot cere alaturi de inca 3 membrii ramasi dizolvarea filialei ?
Multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Fundatiile se dizolva de drept sau prin hotarârea judecatoriei. Fundatia se dizolva de drept la împlinirea duratei pentru care a fost constituita, la realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost
constituita, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se
produce schimbarea acestui scop, precum si în situatia imposibilitatii constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea judecatoriei în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
Dizolvarea fundatiei prin hotarâre judecatoreasca se face în conditiilela cererea oricarei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea fundatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când fundatia urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociatia a devenit insolvabila;
e) daca fundatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.