DWQA QuestionsDivort si partaj la notar
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Dupa o casnicie de 25 de ani,sotul a parasit domiciliul,impreuna avem 2 copii majori.Intrebarea mea era,pot sa divortet la notar si apoi sa fac partajul? Si daca imobilul se imparte la patru(avand in vedere ca avem 2 copii)Pe contractul casei suntem trecuti amandoi.
Care sunt etapele pe care trebuie sa le parcurg?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Puteti divorta la notar sau la Oficiul de stare civila. Partajul il puteti face la notar in acelasi timp, insa il puteti face si ulterior. Casa se va imparte intre dvs. si sotul dvs., copiii neavand niciun drept la partaj.

In cazul in care doriti sa divortati la un notar, va trebui sa mergeti la un notar din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor. La notar, se va depune o cerere de divort, care se face in scris si se semneaza personal de catre soti in fata notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divort va cuprinde declaratia sotilor ca nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati, precum si invoiala acestora asupra numelui de familie pe care il va purta fiecare dintre ei dupa divort.

Cererea de divort va fi insotita de fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, precum si ale actelor de identitate ale acestora. Odata cu depunerea cererii de divort, sotii vor prezenta notarului public certificatul de casatorie emis de autoritatile romane in original si copie legalizata, copia legalizata urmand a fi anexata la cererea de divort.
Originalul certificatului de casatorie se retine de catre notarul public pana la eliberarea certificatului de divort.

Dupa inregistrarea cererii, pentru a putea continua procedura de divort, notarul public verifica in Registrul national de evidenta a cererilor de divort sa nu mai fie inregistrata de catre soti o alta cerere de divort.
Notarul public, dupa ce efectueaza operatiunile anterior va acorda un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort. La expirarea termenului, notarul public va verifica daca sotii staruie in cererea de divort

Notarul va emite o incheiere, iar in baza incheierii de admitere a cererii de divort, elibereaza certificatul de divort, in care constata desfacuta casatoria dintre soti prin acordul partilor. Certificatul de divort se intocmeste in 6 exemplare originale, dintre care: un exemplar pentru fiecare dintre soti, un exemplar pentru dosarul de divort, un exemplar pentru mapa de divorturi de la sediul biroului notarial, un exemplar pentru registrul starii civile de la locul in care s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat si un exemplar pentru registrul starii civile detinut de directia judeteana de evidenta a persoanelor.

Certificatul de divort, va consemna desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, in fata notarului public, precum si numele de familie pe care fostii soti le vor purta dupa divort.
Dupa eliberarea certificatului de divort, notarul public va comunica, de indata, un exemplar al acestuia la primaria locului in care s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat, spre a se face mentiune despre divort in actul de casatorie, si un exemplar la registrul starii civile tinut de directia judeteana de evidenta a persoanelor.
Odata cu eliberarea certificatului de divort, notarul public restituie sotilor certificatul de casatorie, pe care va inscrie mentiunea: �Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr. …/…� .

Recomandarea mea este sa mergeti la un notar, intrucat acesta poate usura toata procedura pentru dvs.