DWQA Questionsdistanta intre constructii
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

care este distanta minima la care se poate construi ,fata de calcanul unei cladiri deja existente?

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Normele generale sunt prevazute de Codul civil, care dispune:

Art. 610
Cel ce face un pu? sau o privat? l�ng? un zid fie comun sau nu; cel ce vrea s? cl?deasc? un c?min sau vatr?, o
fier?rie, un cuptor sau o sob?, s?-i al?ture un ocol de vite, sau cel ce vrea s? puie l�ng? zid un magazin de sare, sau gr?mezi de materii corozive; e �ndatorat s? lase dep?rtarea prescris? de regulamente ?i obiceiuri particulare asupra unor asemenea obiecte, sau s? fac? lucr?rile prescrise de acelea?i legi ?i regulamente spre a nu aduce v?t?mare vecinului.

Sec?iunea III
Despre vederea �n proprietatea vecinului

Art. 611
Unul din vecini nu poate face, f?r? consim??mintul celuilalt, nici �ntr-un chip, fereastr? sau deschidere �ntr-un zid comun.

Art. 612
Nimeni nu poate avea vedere sau ferestre spre vedere, nici balcoane sau alte asemenea asupra propriet??ii
�ngr?dite sau ne�ngr?dite a vecinului s?u, de nu va fi o distan?? de 19 decimetri �ntre zidul pe care se deschid
aceste vederi ?i proprietatea vecin?.

Art. 613
Nimeni nu poate avea vederi piezi? pe proprietatea vecinului de nu va fi o distant? de ?ase decimetri.

Art. 614
Distan?a de care este vorba �n cele dou? articole precedente se socote?te de la fa?a zidului, pe care s-a deschis vederea, ?i, de vor fi balcoane sau alte asemenea, de la linia lor cea dinafar?, p�n? la linia de desp?r?ire a celor dou? propriet??i.

Recomandat este insa sa verificati la Primarie, eventual la serviciul de urbanism, deoarece reglementarile zonale pot fi prevazute si de PUD si PUZ, de PUG, in functie de ce exista pentru zona in care e situata proprietatea dvs. Teoretic, insa se poate construi chiar lipit de constructia vecinului daca aveti acordul notarial al acestuia.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

fara acordul proprietarului!