DWQA Questionsdispozitii contract colectiv de muncala nivel de unitate ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua. Am infiintat cu 8 luni in urma un sindicat, care are personalitate juridica si la capitolul reprezentativitate, detine o sentinta civila definitiva, care mi-a fost comunicata pe 3.05.2010; de la data comunicarii sentintei motivate, adica de la data de 03.05.2010, trebuie sa treaca termenul de recurs de 15 zile si apoi devine sentinta irevocabila. In art. 36 din Legea nr. 130/1996, republicata, se precizeaza faptul ca poate participa la negocierea contractului colectiv de munca sindicatul reprezentativ care detine hotarare judecatoreasca definitiva. Pentru prima data, eu si presedintele sindicatului de care v-am vorbit, am fost invitati sa participam la negocierea contractului colectiv de munca. Tin sa precizez ca in unitatea in care imi desfasor munca, sunt angajati functionari publici si personal contractual. Pentru prima data am vazut si noi un proiect de contract colectiv de munca la nivel de unitate. Dar, nu striu ce sa cred, in contract se face referire la personalul contractual, de ex., in art. 3 al contractului se stipuleaza: „Prezentul contract colectiv de munca are ca scop in principal, stabilirea drepturilor si obligatiilor salariatilor cu privire la: a) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea,; incetarea contractului individual de munca, pentru personalul contractual s.a.m.d. Multe, multe referiri se fac la personalul contractual. Se mai foloseste termenul de „salariati”. Oare nu trebuiau incluse in contract si prevederile legale referitoare la functionarii publici? Va multumesc pentru ajutor si astept cu cel mai mare interes un raspuns.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Codului Muncii: Art. 236. – (1) Contractul colectiv de muncă este conventia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizatia patronală, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de muncă, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de muncă.

Art. 239. – Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toti salariatii, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizatie sindicală.”

Conform Legii 130/1996 :
„ART. 2
(1) Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte promovarea unor relatii de muncă echitabile, de natură să asigure protectia socială a salariatilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă ori evitarea declanşării grevelor.”

Conform CCMUN la nivel national:
” ART.3. – (1) Clauzele contractelor colective de muncaa produc efecte dupa cum urmeaza:
d) pentru toti salariatii angajatorului, in cazul contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau strain/mixt). ”

(2) Contractele colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor publice. Prin aceste contracte nu pot fi negociate clauze referitoare la drepturile a căror acordare şi al căror cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale.”

Prin urmare, contractul negociat trebuie sa faca referiri la toti salariatii intrucat acesta este aplicabil tuturor, mai ales in situatia in care contractul colectiv se negociaza si pentru functionarii publici.