DWQA QuestionsDESPRE JURISDICTIE
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua . am o intrebare catre dumneavoastra privind art 399 alin 3 din codul de procedura civila .prin enuntul acestuia : in cazul �n care executarea silit? se face �n temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instan?? judec?toreasc?, se pot invoca �n contesta?ia la executare ap?r?ri de fond �mpotriva titlului executoriu, dac? legea nu prevede �n acest scop o alt? cale de atac. in cazul meu titlul executoriu este presupus un CONTRACT DE CREDIT cu nr. NPFG396/305174/2008 continutul acestui contract imi este necunoscut mie ,neadus la cunostinta mea, nefiind emis de o instanta judecatoreasca,. Cererea de executare silita a fost inaintata de un creditor cu calitatea de recuperari creante cu care eu nu am nici un contract ,catre un birou de executor judecatoresc in baza unui asa numit titlu executor constand in contractul de credit CU NR enuntat mai sus,Executorul judecatoresc a cerut incuviintarea executarii silite privind cererea creditorului cu cantractul de mai sus mentionat ,unei instante numita Judecatoria constanta, .Are drept de jurisdictie judecatoria constanta asupra mea?dar executorul judecatoresc care este tot din constanta ?mentionez ca Eu ca debitor poprit sunt din ors isaccea jud tulcea .Instanta judecatoria constanta a admis cererea de incuviintare a executarii silite in baza art 665 alin. 3 si 4 cod de procedura civila ,inpotriva mea . Admiterea de incuviintare a executarii silite de care instanta Judecatoria constanta nu a respectat si nu a fost intocmita in temeiul legii art 233 Cuprinsul �ncheierii de ?edin??

(1) Pentru fiecare ?edin?? a instan?ei se �ntocme?te o �ncheiere care va cuprinde urm?toarele:
d) numele ?i prenumele sau, dup? caz, denumirea p?r?ilor, numele ?i prenumele persoanelor care le reprezint? sau le asist?, ale ap?r?torilor ?i celorlalte persoane chemate la proces, cu ARATAREA CALITATII LOR?????, precum ?i dac? au fost prezente ori au lipsit;
e) numele, prenumele procurorului ?i parchetul de care apar?ine, dac? a participat la ?edin??;
h) probele care au fost administrate; NU SUNT DATE IN DETALII SAU NR DE INREGISTRARI.nu trebuiau mentionate in cuprins ?????
i) cererile, declara?iile ?i prezentarea pe scurt a sus?inerilor p?r?ilor, precum ?i a concluziilor procurorului, dac? acesta a participat la ?edin??; NU SUNT DATE IN DETALII SAU NR DE INREGISTRARI.nu trebuiau mentionate in cuprins ?????
k) calea de atac ?i termenul de exercitare a acesteia, atunci c�nd, potrivit legii, �ncheierea poate fi atacat? separat; NU ESTE MENTIONATA .nu trebuiau mentionate in cuprins ?????
m) semn?tura membrilor completului ?i a grefierului. NU ESTE NICI O SEMNATURA PE ACEST ACT DECAT A EXECUTORULUI JUDECATORESC.nu trebuia in cuprins sa fie semnaturile grefierului si presedintelui?????
(2) �ncheierea trebuie s? arate cum s-a desf??urat ?edin?a, cuprinz�nd, dac? este cazul, men?iuni despre ceea ce s-a consemnat �n procese-verbale separate. NU EXISTA ASA CEVA PE INCUVIINTARE DE EXECUTARE SILITA nu trebuiau mentionate in cuprins ?????
(3) �n cazul �n care hot?r�rea se pronun?? �n ziua �n care au avut loc dezbaterile, nu se �ntocme?te �ncheierea de ?edin??, men?iunile prev?zute la alin. (1) ?i (2) f?c�ndu-se �n partea introductiv? a hot?r�rii.ZIUA IN CARE S-A HOTARAT PRONUNTAREA NU ESTE SPECIFICATA IN CONTINUTUL INCUVIINTARII SILITE EMISE DE CATRE JUDECATORIA CONSTANTA SI NICI NU AM CUNOSTINTA DESPRE ACEASTA ZI .IMI ESTE COMUNICATE DOAR NR DE INCHEIERE SI DATA SEDINTEI. cine trebuia sa ma instiinteze de data in care au avut loc dezbaterile si data in care pronuntat hotararea ????

Efectuarea execut?rii silite

SEC?IUNEA 1
Sesizarea organului de executare

Art. 665

�ncuviin?area execut?rii silite
(7) �n partea final? a �ncheierii de �ncuviin?are a execut?rii silite va fi ad?ugat? formula executorie, cu urm?torul cuprins:
Noi, Pre?edintele Rom�niei,

D?m �mputernicire ?i ordon?m executorilor judec?tore?ti s? pun? �n executare titlul (Aici urmeaz? elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronun?at prezenta �ncheiere de �ncuviin?are a execut?rii silite. Ordon?m agen?ilor for?ei publice s? sprijine �ndeplinirea prompt? ?i efectiv? a tuturor actelor de executare silit?, iar procurorilor s? st?ruie pentru ducerea la �ndeplinire a titlului executoriu, �n condi?iile legii. (Urmeaz? semn?tura pre?edintelui instan?ei ?i a grefierului.) ACEST ENUNT PREVAZUT DE ART 665 NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA ALIN 7 -NU ESTE IN CUPRINSUL INCUVIINTARII DE EXECUTARE SILITA .!!! NERESPECTAND CONDITIILE DE MAI SUS MENTIONATE NU ATRAGE NULITATEA INCUVIINTARII EXECUTARII SILITE EMISE DE JUDECATORIA CONSTANTA? DACA DA CINE TREBUIE SESIZAT PTR CONTESTATIE LA ACEASTA EXECUTARE SI CUM SE POATE FACE ASTA LEGAL??????? IN BAZA CAROR ARTICOLE?? MULTUMESC PTR INTELEGERE .ASTEPT RASPUNS DACA MA PUTETI AJUTA

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul dvs. exista posibilitatea sa nu se aplice noul cod de procedura civila. In cazul in care exista probleme cu executarea, atunci va trebui sa intreprindeti o contestatie la executare. Urmati urmatoarea adresa pentru a afla daca executarea s-a desfasurat conform legii: http://www.cjo.ro/sfat_privat

Cu stima,
Echipa CJO.ro