DWQA QuestionsDefinitie absolvent studii superioare
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Va rog sa-mi spuneti in ce articol de lege pot gasi definitia conceptului de absolvent de studii superioare? E conditionat faptul de a fi absolvent de sustinerea licentei? (am gasit undeva un raspuns pozitiv dar fara vreo trimitere la un text de lege). Mi s-a respins un dosar pentru ajutor somaj. Am terminat facultatea in 2009 dar am sustinut licenta in 2010, cand am si depus dosarul. Mi s-a spus ca puteam beneficia cu un an in urma, dar acum nu.
Am cautat in legea invatamantului si nu am gasit nimic concludent.
Multumesc frumos!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Prin definirea no?iunii de absolvent de catre art. 67 din Legea nr. 84/1995 se stabile?te implicit ?i criteriul pentru determinarea datei absolvirii, aceasta fiind, �n accep?iunea legiuitorului, data ob?inerii diplomei ori certificatului de studii �n condi?iile legii (cu unele diferen?e, �n acela?i sens au fost interpretate dispozi?iile legii prin H.G. nr. 174/2002 modificat? prin H.G. nr. 1859/2005). Legea care reglementeaz? ob?inerea actelor de studii este Legea nr. 85/1995, iar potrivit art. 67 alin. (2)-(4) studiile �n �nv???m�ntul universitar de lung? durat? se �ncheie cu examen de licen?? sau de diplom?; absolven?ii care au promovat examenul de licen?? primesc titlul de licen?iat �n profilul ?i �n specializarea urmate, iar absolven?ii care nu au promovat examenul de licen?? sau de diplom? primesc, la cerere, un certificat de studii universitare de lung? durat? ?i copie de pe foaia matricol?.
Fa?? de aceste dispozi?ii legale, data absolvirii este data sus?inerii examenului de licen?? sau de diplom? ?i �n func?ie de absolvirea sau nu al acestuia se elibereaz? absolventului fie diploma de licen?? ori absolvire fie certificatul de studii universitare.[b] (interpretare data de Curtea de Apel Bac?u prin Decizia nr. 750 din 02.11.2006)[/b]