DWQA Questionsdaca se preia o societate comerciala de catre un alt administrator , societate care are in derulare un contract, automat se preiau drepturile si obligatiile acelui contract?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

R?spunsul este afirmativ deoarece toate actele fostului administrator �ncheiate cu terti in numele societ??ii, sunt opozabile si noului administrator.