DWQA QuestionsCum pot solutiona aceasta speta?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna dimineata! Doresc un sfat de la dvs pentru clarificarea unei spete si solutionarea definitiva! Am un teren extravilan de 7500 metri patrati situat pe latura de nord a orasului Gaesti, jud. Dambovita, pe care in aceasta primavara am facut o livada de prun si par. Acest teren mi-a fost acordat potrivit legii 18/1991 si detin titlu de proprietate.Care este problema? In mijlocul terenului este amplasat un stalp de inalta tensiune din beton (Electrica SA)care ma incomodeaza in toate lucrarile care le fac pe acest teren. Precizez ca acest stalp de inalta tensiune se afla amplasat pe teren in momentul cand acesta mi-a fost atribuit in anul 1993.
Nu mi s-au acordat niciodata despagubiri pentru acest astalp!
Vreau sa stiu, potrivit legii, de ce mijloace dispun fie pentru a primi despagubiri de la Electrica fie pentru a muta stalpul de pe terenul meu?
Ce trebuie sa fac pentru solutionarea acestui inconvenient?

Cu stima,
Eduard Ion

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform alin. 9 din art. 16, dvs. sunteti indreptatit la anumite despagubiri daca sunteti afectat de acel stalp. Puteti incepe prin a notifica societatea de distributie a energiei electrica careia ii apartine stalpul (in cazul dvs. Electrica SA) si sa le solicitati fie sa isi mute stalpul amplasat ilegal pe proprietatea dvs in lipsa acordului dvs., fie sa le solicitati chirie pentru stalpul care va ocupa terenul. De asemenea, le puteti solicita si despagubiri. In cazul unui refuz, ati putea introduce o cerere de chemare in judecata pentru a-i obliga sa mute stalpul daca acest stalp va afecteaza exercitarea dreptului dvs. de proprietate sau sa-i obligati la plata despagubirilor. Desigur ca stalpul respectiv reprezinta un interes public (prin prisma liniilor de electricitate), insa acest interes ar trebui sa fie justificat pana la afectarea dvs. in drepturile dvs.

Conform legii 13/2007, art. 16: „Drepturile si obligatiile care decurg din autorizatia de infiintare si din licente:
(1) Lucrarile de realizare si retehnologizare ale capacitatilor energetice pentru care se acorda autorizatii, precum si activitatile si serviciile pentru care se acorda licente sunt de interes public, cu exceptia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizatiei
sau licentei.
(2) Asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata a altor persoane fizice ori juridice si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatii energetice, titularii autorizatiilor de infiintare si titularii licentelor beneficiaza, in conditiile legii, pe durata lucrarilor de realizare si retehnologizare, respectiv de functionare a capacitatii energetice, de urmatoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii sau retehnologizarii capacitatii energetice, obiect al autorizatiei;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, obiect al autorizatiei de infiintare, pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare;
c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acestora, in conditiile legii;
d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
e) dreptul de acces la utilitatile publice.
(3) Drepturile de uz si de servitute au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal, iar continutul acestora este prevazut la art. 19 si se exercita pe toata durata existentei capacitatii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor
de interventie in caz de avarie.
(5) Exercitarea drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, care se vor realiza dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, se face in conformitate cu regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare
a acestor drepturi, prevazute intr-o conventie-cadru, precum si pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora, care se aproba, impreuna cu conventia-cadru, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute de catre titularii de licente si autorizatii pot solicita incheierea de conventii, conform prevederilor alin. (5).
(7) Titularii de licente si autorizatii sunt obligati sa procedeze la incheierea conventiilor-cadru prevazute la alin. (5) in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectati.
(8) Daca cu ocazia interventiei pentru retehnologizari, reparatii, revizii sau avarii se produc pagube proprietarilor din vecinatatea capacitatilor energetice, titularii de licenta au obligatia sa plateasca despagubiri in conditiile prezentei legi.
(9) Proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectati de exercitarea de catre titularii de licenta si autorizatii a drepturilor prevazute la alin. (2) vor fi despagubiti pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despagubirilor vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:
– suprafata de teren afectata cu ocazia efectuarii lucrarilor;
– tipurile de culturi si plantatii, precum si amenajarile afectate de lucrari;
– activitatile restranse cu ocazia lucrarilor.
Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nin cazul in
care partile nu se inteleg, prin hotarare judecatoreasca.”