DWQA QuestionsCum ma pot autoriza ca intreprindere individuala avand CAEN 5520?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

De ce fel de dovezi ale calificarii profesionale are nevoie o persoana care vrea sa creeze o intreprindere individuala avand ca obiect de activitate 5520 „Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”?
Daca nu sunt calificata in turism, ma pot autoriza pe alt cod CAEN iar apoi sa angajez pe cineva care are calificare in turism, adaugand activitatea 5520?
Multumesc.

7 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Pentru autorizarea codului 5220 va trebuiesc cel putin avizele Ministerului Turismului, iar cazarea trebuie sa respecte anumite conditii minime. Totusi, daca urmariti doar autorizarea pentru a putea obtine profit din activitatea de subinchiriere atunci puteti folosi si codul 6820 – inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod care necesita doar o declaratie la Registrul Comertului pentru autorizare.

In ce priveste a doua intrebare, in mod normal ati putea face aceasta operatiune, insa cel mai recomandat ar fi sa intrebati la Registrul Comertului. Totusi, trebuie sa aveti in vedere ca necesitatea avizelor se impune si in acest caz.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Nu mi-ati raspuns la intrebare, si anume care sunt dovezile de calificare? Avize ale Ministerului Turismului, de acord, dar ce anume? Nu ma intereseaza subinchirierea. La a doua intrebare, as vrea sa stiu ce prevede legea? O intrebare la Registrul Comertului se poate solda cu raspunsuri diferite, in functie de persoana careia te adresezi – am avut deja aceasta experienta. Multumesc.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Pentru a intelege mai bine normele in vigoare cu privire la autorizarea si functionare in ce priveste Ministerul Turismului, puteti verifica:

Licente si brevete de turism

Ordonanta nr. 107/1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
HG nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism
Ordinul Ministrului Turismului nr. 170/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism
Ordinul Ministrului Turismului nr. 910/2002 pentru modificarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001
Ordinul Ministrului Turismului nr. 691/2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001
Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1192/2005 pentru modificarea si înlocuirea anexei nr. 5 la Normele metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 170/200
Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism
Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Certificate de clasificare

HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice
Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice
Ordinul Ministrului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale nr. 1448/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici Si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale nr. 636/2008.

Va trebui sa verificati cel putin HG nr. 238/2001 (intrucat aveti nevoie de brevet de turism conform art. 1 alin. 2 lit. b), precum si HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice.

In ce priveste a doua intrebare, orice adaugare la un act constitutiv este posibila, insa o adaugare de un Cod CAEN semnifica practic o noua inregistrare, motiv pentru care practic procedura este aceeasi in ce priveste avizarea pentru functionare.

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu şi activitate principală, schimbarea domeniului şi activităţii principale)*:
1. Cererea de înregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic/decizia
CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România (original);
3. În cazul modificării obiectului de activitate al regiilor autonome, societăţilor cooperative şi organizaţiilor cooperatiste de credit, se vor depune, după caz:
– hotărârea consiliului de administraţie, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes naţional, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administraţiei publice locale (original);
– pentru societăţile cooperative hotărârea organului statutar (original);
– pentru organizaţiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adiţional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original).
4. Actul constitutiv actualizat;
5. Dacă este cazul, certificatul de înregistrare şi anexa/anexele, în original*;
6. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
– persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);
– persoanele juridice îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar- veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2), sau, după caz,
declaraţia-tip (model 3);
7. Dacă este cazul:
– avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să indeplinească formalităţile legale (original).
8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

„Raspunsul” primit este o insiruire de legi care nu ajuta cu nimic o persoana care nu are studii juridice. Consultanta inseamna un raspuns concret la o intrebare concreta. Intre timp am aflat un raspuns pe care il postez aici pentru cei interesati.
Pentru a se autoriza ca PFA (similar si intreprindere individuala/intreprindere familiala) pe codul CAEN 5520 este suficient sa urmati un curs de calificare in meseria de administrator pensiuni, organizat de o firma abilitata de catre Ministerul Muncii, curs care se va incheia cu un examen si obtinerea unei diplome. Aceasta diploma va permite autorizarea la Registrul Comertului pe codul 5520. Nu este nevoie de brevet de turism.
Daca va autorizati pe alt CAEN decat 5520, puteti colabora cu persoane calificate pentru activitati de turism insa acest lucru nu va permite sa adaugati la propriul obiect de activitate turismul.
Pentru conformitate vedeti articolele 16 si 24 din OUG 44/2008

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Nu doresc sa va contrazic insa va atrag atentia asupra dispozitiior art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 238 / 2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism, alineat care prevede:

” (2) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenţii de turism, a unei filiale a acesteia din altă localitate sau a unei structuri de primire turistică va deţine brevet de turism, prin care se atestă pregătirea profesională în domeniul turismului. ”

Prin urmare, Codul CAEN 5520 „Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, care intra sub codul 55 referitor la Hoteluri si alte facilitati de cazare, se afla sub incidenta necesitatii unui brevet de turism conform dispozitiilor mentionate anterior.

In ce priveste „insiruirea de legi”, va atrag din nou atentia asupra faptului ca respectivele acte normative cuprind conditiile si modul de obtinere si acordare a brevetului de turism. Mai mult, HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice prevede normele privind structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, care se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotarilor si a serviciilor prestate. Astfel,

„(2) In scopul proteciiei turistilor serviciile de cazare si alimentatie publica se asigura numai in structuri de primire turistice clasificate.
(3) Prin structuri de primire turistice clasificate, in sensul prezentei hotarari, se intelege orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare si executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente.”

Prin urmare, constructia dvs. trebuie sa fie clasificata si turistic ca urmare a necesitatii protectiei turistilor.

In legatura cu art. 16 si 24 invocat de catre dvs. din OUG nr. 44/2008, aceste articole privesc activitatea unei intreprinderi in general, si nu raportat la codul CAEN 5220 care are un alt statut juridic. Prin urmare, intrebarea dvs. care se refera la autorizarea pentru functionarea conform codului 5220 nu se regaseste in art. 16 care prevede „Art. 16. – In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni. ” intrucat acest articol reglementeaza posibilitatea de colaborare cu alta persoana fizica sau juridica, si nu autorizarea unei intreprinderi individuale in conformitate cu codul 5220.

Mai mult, „Art. 24. – Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.” invocat de catre dvs. nu scuteste obtinerea unor avize in vederea exercitarii activitatii de catre intreprinderea individuala a dvs., asa cum ati solicitat prin intrebarea adresata.

In plus fata de cele mentionate, v-am precizat ca pentru a activa la propriu in domeniul turismului va trebuiesc respectivele avize emise de catre Ministerul Turismului.

In concluzie, ramane la latitudinea dvs. sa actionati cum apreciati, insa eu va recomand sa cititi si respectiva „insiruire de legi” care aparent pentru o persoana care nu are cunostinte juridice, reprezinta o enumerare fara sens.

Va urez succes!