DWQA QuestionsCum imi pot asigura/garanta plata unei creante salariale?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Cazul este:
Am obtinut hotarare judecatoreasca ramasa definitiva prin nedepunerea recursului, cu incheierea de reintegrare si plata drepturilor salariale la zi. Reintegrarea nu este posibila deoarece firma (srl) se afla in faliment la data pronuntarii hot judecat.
M-am inregistrat la masa credala si in Adunarea Creditorilor la lichidatorul judiciar prin depunerea la judecatorul sindic a creantei solicitate precum si la sediul firmei de lichidare. Urmare sunt membru in Adunarea Creditorilor ca si creditor minoritar.
Firma care se afla in faliment are 2 bunuri imobile pe numele ei care se afla sub ipoteca de rang 1 la 2 banci pentru creditele luate.
Voi primi plata creantei salariale cu care sunt inregistrat la masa credala in cazul in care bancile (si ele sunt inregistrate la masa credala) au scos deja la licitatie cele 2 bunuri imobile si pot sa vanda cele 2 bunuri la o valoare care sa nu acopere masa credala?
Cum pot sa evit aceasta situatie?(pot inscrie creanta mea salariala ca ipoteca de alt rang in cartea funciara? imi trebuie acordul bancii care detine ipoteca rang 1 pt aceasta?).
Precizez de asemenea ca mi s-a cerut votul in Adunarea creditorilor pentru scoaterea la licitatie a celor 2 bunuri impobile, vot pe care l-am acordat pozitiv. Si culmea, una din banci (BCR) a primit o oferta directa de cumparare a unuia din imobile, dupa ce acesta a fost scos la licitatie, si NU A FOST DE ACORD?! Acest refuz al vanzarii directe nu afecteaza propriile lor interese cat si pe ale celorlalti creditori? (vanzarea directa era garantata printr-un alt credit la GARANTI BANK cu ipoteca de rang 2 al imobilului respectiv).

Va multumesc anticipat

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii 85/2006: „Art. 121. – (1) Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:
1. taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 şi 24;
2. creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, precum şi cheltuielile.
(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 123, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 41. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului.”

Prin urmare, bancile au prioritate la indestulare cu exceptia situatiei in care exista creante negarantate, caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. 123: „Art. 123. – Creanţele vor fi plătite, în cazul falimentului, în următoarea ordine:
1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 şi ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. 102 alin. (4);
2. creanţele izvorâte din raportul de muncă;”

In ce priveste lichidarea in sine: ” Art. 116. – (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidator sub controlul judecătorului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piaţă, într-o formă adecvată, a acestora, cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului.
(2) Lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului. Bunurile vor putea fi vândute în bloc – ca un ansamblu în stare de funcţionare – sau individual. Metoda de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică, negociere directă sau o combinaţie a celor două, va fi aprobată de adunarea generală a creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului şi a recomandării comitetului creditorilor. Lichidatorul va prezenta şi regulamentul de vânzare corespunzător.
Art. 117. – (1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a acestora şi în care se va preciza dacă vânzarea se va face în bloc sau individual ori o combinaţie a acestora, prin licitaţie publică sau negociere directă sau prin ambele metode.
(2) În cazul în care se propune vânzarea în bloc prin negociere directă, lichidatorul va putea propune, în baza ofertelor primite, începerea negocierii cu unul sau mai mulţi cumpărători identificaţi, cu precizarea condiţiilor de plată şi a preţului minim de pornire a negocierii, care nu poate fi inferior preţului de evaluare.
(3) Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data şedinţei comitetului creditorilor, înştiinţându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului şi a procesului-verbal al şedinţei comitetului creditorilor privind raportul.
Art. 118. – (1) Imobilele vor putea fi vândute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobată de adunarea generală a creditorilor.
(2) Propunerea lichidatorului va trebui să identifice imobilul, prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară, să arate sarcinile de care este grevat şi să indice pasul de supraofertare şi data până la care, în caz de aprobare a vânzării, sunt acceptate supraoferte.
(3) Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor, în termen de maximum 20 de zile de la data propunerii, notificând propunerea administratorului special, creditorilor cu garanţii reale asupra bunului, titularilor unor drepturi de retenţie de orice fel şi comitetului creditorilor, supunând votului adunării generale a creditorilor propunerea de vânzare…”

Prin urmare, Adunarea Creditorilor stabileste metoda de vanzare, fapt pentru care si dvs. ati fost de acord cu aceasta forma de vanzare. In ce priveste ipoteca, aceasta semnifica un contract incheiat intre un creditor si un debitor pentru garantarea