DWQA Questionscui revine obligatia inregistrarii la ONRC a schimbarii asociatului si administratorului
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

in urma cu 7-8 luni m-am retras ca asociat dintr-o firma . totodata am renuntat si la calitatea de administrator.am in original contractul de ceiune si hotararea aga de schimbare a administratorului.
dar noul administrator si asociat majoritar nu a facut inca inregistrarea la ONRC dupa 8 luni de la semarea acesteia.
cum poate fi obligat asociatul majoritar si administratorul societatii sa dea curs acestei obligatii?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului:

Art. 22
(1) Comerciantul are obliga?ia s? solicite �nregistrarea �n registrul comer?ului a men?iunilor prev?zute la art. 21, �n cel mult 15 zile de la data actelor ?i faptelor supuse obliga?iei de �nregistrare.
(2) �nregistrarea men?iunilor se poate face ?i la cererea persoanelor interesate, �n termen de cel mult 30 de zile de la data c�nd au cunoscut actul sau faptul supus �nregistr?rii.
(3) Men?iunile se �nregistreaz? din oficiu, �n termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hot?r�rii irevocabile referitoare la faptele ?i actele prev?zute la art. 21 lit. e), f) ?i g), cu excep?ia cazului �n care legea dispune altfel.
(4) Faptul c? men?iunile pot fi �nregistrate ?i la cererea altor persoane sau din oficiu nu scute?te pe comerciant de obliga?ia de a cere efectuarea lor.

Indicat ar fi sa solicitati Dvs. ca persoana interesata inregistrarea modificarilor, iar in cazul in care vi se refuza, va trebui sa mergeti pe calea instantei in sensul in care sa se dispuna modificarea inscrierilor de la registru.