DWQA Questionsconventie subventie somaj
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Pentru o persoana cu handicap accentuat, in varsta de 49 ani cu invaliditate gradul III, angajata cu CIM partial de 4 ore, cu handicapul dobandit inaintea calitatii de asigurat si care potrivit legii pensiilor actualizate beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cu 10 ani,(adica la 50 ani in loc de 60) poate primi angajatorul subventie pe baza art. 85 din legea somajului daca acea persoana a fost recrutata prin AJOFM unde a fost inregistrata ca somer neindemnizat, avand pensie de invaliditate grad III de cca 600 RON la data inregistrarii la AJOFM? Adica se incadreaza la Art. 85(1), (2),(5)? In ce conditii?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziuam

Conform Art. 85 din Legea 76/2002, pentru a primi subventie:

– Angajatorul trebuie sa incadreaze in munc? pe perioad? nedeterminat? ?omeri �n v�rst? de peste 45 de ani, primind astfel o sum? egal? cu valoarea indicatorului social de referin?? �n vigoare, cu obliga?ia men?inerii raporturilor de munc? sau de serviciu cel pu?in 2 ani.

– Subventie poate primi si angajatorul care, �n raport cu num?rul de angaja?i, ?i-au �ndeplinit obliga?ia, potrivit legii, a �ncadrat �n munc? persoane cu handicap sau care nu au aceast? obliga?ie legal?, insa �ncadreaz? �n munc? pe durat? nedeterminat? persoane cu handicap ?i le men?in raporturile de munc? sau de serviciu cel pu?in 2 ani.

– Angajatorii care �ncadreaz? �n munc?, potrivit legii, ?omeri care �n termen de 3 ani de la data angaj?rii �ndeplinesc, conform legii, condi?iile pentru a solicita pensia anticipat? par?ial? sau de acordare a pensiei pentru limit? de v�rst?, dac? nu �ndeplinesc condi?iile de a solicita pensia anticipat? par?ial?, beneficiaz? lunar, pe perioada angaj?rii, p�n? la data �ndeplinirii condi?iilor respective, de o sum? egal? cu valoarea indicatorului social de referin?? �n vigoare, acordat? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj.

– Nu beneficiaz? de facilit??ile prev?zute anterior angajatorii care �n ultimii 2 ani au fost �n raporturi de munc? sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prev?zute mai sus.

Prin urmare, daca angajatorul dvs. se incadreaza in conditiile prezentate anterior, atunci poate beneficia de subventie. Din cele prezentate de catre dvs., angajatorul ar primi subventie, insa cel mai bine ar fi sa ia legatura cu cei de la AJOFM de care apartineti pentru a vedea daca sunt fonduri.